Hammershøj

Efter ulykke: Nu vil kommunen undersøge trafiksikkerheden på Stadionvej

Tirsdag havde formand for Hammershøj Borgerforening, Lars Antonsen (i midten), sat formand for teknisk udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby, stævne i Hammershøj for at snakke om mulighederne for at skabe bedre trafiksikkerhed på Stadionvej. Marie Alberg Hendriksen (tv), som bor på vejen, deltog også i det interimistiske møde. Foto: Gitte Hagsholm

Beboerne på Stadionvej i Hammershøj har længe været bekymrede omkring trafikforholdene på vejen. Den værste frygt blev til virkelighed, da en ni-årig pige lørdag blev påkørt og hårdt kvæstet. Nu har Borgerforeningen taget sagen op, og allerede tirsdag kontaktede de formand for teknisk udvalg, Johannes Vesterby (V), som samme dag var ude for at besigtige Stadionvej.

Lørdag eftermiddag blev en ni-årig pige påkørt på Stadionvej i Hammershøj. Pigen blev, hårdt kvæstet, fløjet med lægehelikopter til hospitalet i Skejby.

Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jesper Brøndum, var pigen efter ulykken i kritisk tilstand. Familien meddelte senere på facebook, at hun var udenfor livsfare, men hun er fortsat indlagt og under behandling.

Ulykken skete da den ni-årige pige sammen med en veninde angiveligt var på vej ned til legepladsen på stadion, der ligger lidt længere nede på den anden side af Stadionvej. Den ni-årige løb ud på vejen og blev ramt af en bil, der ifølge politiet kom oppe fra byen.

Politichefen har oplyst til Landsbyerne, at der ikke er indikationer på, at bilen har kørt for stærkt.

Gammel diskussion

Alligevel har ulykken genoplivet en gammel og tilbagevendende debat om de trafikale forhold på Stadionvej, hvor beboerne oplever, at der både er meget trafik, vejens størrelse taget i betragtning, og at der generelt køres alt for stærkt.

Formand for Hammershøj Borgerforening, Lars Antonsen, kontaktede derfor allerede tirsdag morgen formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby, for at høre, hvad der kan gøres for at forbedre trafikforholdene.

– Det er helt forfærdeligt, hvad der er sket, og jeg tror, alle i byen er dybt berørt af det. Derfor mener jeg også, at det er en sag, vi som borgerforening skal tage fat i, og derfor ringede jeg til Johannes Vesterby for at få kommunens opmærksomhed på problemet, siger han.

Udvalgsformanden kvitterede på henvendelsen ved at møde op i Hammershøj tirsdag eftermiddag.

– Vi bliver som politikere naturligvis berørt af det, når der sker sådan en ulykke, og det kalder på, at vi kigger ind i, om det er noget, der kunne have været undgået. Og så må vi se på, om der er noget, vi kan afbøde, så det ikke sker igen, siger Johannes Vesterby.

Trafikale udfordringer

Marie Alberg Hendriksen, som bor på Stadionvej lige ud for det sted, hvor pigen blev påkørt, var med, da Lars Antonsen og Johannes Vesterby tirsdag mødtes for at drøfte udfordringerne på Stadionvej i Hammershøj. Og hun kunne redegøre for de udfordringer, de har som beboere langs vejen.

– Vi oplever, at der er rigtig meget trafik især om eftermiddagen, hvor mange pendlere tager vejen nedenom byen for at undgå trafikken på hovedvejen. Og det er så galt, at nogle omvendt er begyndt at køre ad hovedvejen for at undgå trafikken på Stadionvej ud mod Tindbækvej, fortæller hun.

Samtidig er Stadionvej korridor ned til engene syd for byen, og det betyder, at der er stor trafik af landbrugsmaskiner.

– Det kan godt være, at de overholder hastighedsgrænserne, men for os, som bor her, lyder det som om, de bare giver den gas, især når de skal op ad bakken, siger Marie Alberg Hendriksen.

Hun beretter også om unge knallertkørere i byen, der bruger vejen til ræs i sene aften- og nattetimer.

Marie Alberg Hendriksen peger desuden på en udfordring med, at chauffører fra eksempelvis budfirmaer på GPS’en angiveligt ledes af vejen syd for Hammershøj, hvis de kommer sydfra og har et ærinde i byen, fordi vejen er et par hundrede meter kortere, end hvis man tager Tindbækvej op til Hammershøj.

– Det har vi ikke noget bevis for, men jeg kan bare konstatere, at her kører både taxaer, budbiler og lastvogne, som ikke har noget ærinde på denne strækning, påpeger hun.

Tidligere indsatser

Byens stadion ligger i bunden af den relativt stejle bakke, der udgør de sidste par hundrede meter af Stadionvej op til midtbyen. Det betyder, at mange børn – under normale omstændigheder – har deres gang i området flere gange om ugen. Tilmed er der boldbaner på begge sider af vejen, hvilket betyder, at børn jævnligt færdes på og krydser vejen.

Derfor har man for flere år tilbage med kommunens hjælp fået indhegnet legepladsen på den østlige side af vejen for netop at forhindre impulsive løb ud på vejen. Og ved boldbanerne på den vestlige side har idrætsforeningen opstillet en container til bolde med mere, så børnene ikke skal transportere udstyr fra klubhuset på den anden side af vejen.

Mulige løsninger

Trafikken på vejen er en udfordring, fordi landmænd med jord syd for byen ikke har andre realistiske adgangsforhold til engene, og udfordringen med de unge, der ligger og kører på knallert, er en helt anden problemstilling, var de tre enige om under samtalen tirsdag.

– Jeg vil jo heller ikke pege fingre ad nogen, men jeg vil gerne have, at vi finder en løsning i fællesskab, siger Marie Alberg Hendriksen.

Og der kom også nogle forslag op, som kunne have fartdæmpende effekt.

For eksempel at gøre vejstrækningen til en 30 kilometerszone med tydelig skiltning i begge ender.

Johannes Vesterby foreslog også, at man kunne overveje at lave en såkaldt 2 minus 1 vej, som har en dokumenteret fartdæmpende virkning på trafikken.

Han har allerede kontaktet forvaltningen og bedt dem om at kigge på problemerne i Hammershøj.

Lars Antonsen var til bestyrelsesmøde i borgerforeningen tirsdag aften, og her var der enighed om at gå aktivt ind i sagen.

Bestyrelsen retter nu skriftlig henvendelse til kommunen, hvor man skitserer problemstillingerne, og så er det forventningen, at nogle folk fra forvaltningen i løbet af kort tid vil komme til Hammershøj for at besigtige området med henblik på at finde egnede løsninger.

Der var et stort opbud af ambulancer, lægebil og politi efter ulykken på Stadionvej i Hammershøj lørdag, hvor en ni-årig pige blev ramt af en bil. Pigen blev fløjet med helikopter til Skejby, hvor hun stadig er i behandling. Trods den genopståede debat om de trafikale udfordringer på vejen, så er det både politiets vurdering og den generelle opfattelse, at ulykken lørdag var et ulykkeligt, men et hændeligt uheld. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Kommentarer