Rødkærsbro

Ældreområdet i Viborg Kommune klar med ny runde prøvehandlinger

Foto: Viborg kommune

Fra den 1. oktober 2022 sætter Ældre- og Aktivitetsudvalget gang i nye prøvehandlinger på sundheds- og omsorgsområdet. En af prøvehandlingerne er “Borgernære teams med nærvisitation” i hjemmeplejen.  

Siden årsskiftet har ledere og medarbejdere på Sundheds- og Omsorgsområdet gået nye veje sammen med borgerne.

Med otte prøvehandlinger sættes der nu gang i nye praktiske eksperimenter i samarbejde mellem borgere, personale og frivillige. En prøvehandling skal teste, hvordan forskellige idéer fungerer i virkeligheden.  

–   De otte nye prøvehandlinger er meget forskellige i omfang og indhold. Men tilsammen tilføjer de endnu nogle vigtige brikker til billedet af et ældreområde, der roligt, men sikkert er under stor forandring, siger formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Johannes Vesterby og fortsætter:

–   Vi skal f.eks. ind og se på vores arbejdsgange, når vi udleverer medicin og registrerer fald. Gør vi det for omstændigt? For mange “klik” i systemerne? Kan vi gøre det enklere? 

Som en anden prøvehandling skal hjemmeplejen arbejde sammen med Ældre Sagens frivillige i Bjerringbro og Fjends-Karup om “Gåvenner” – en prøvehandling, som skal give frisk luft til flere ældre.

Borgernære teams med nærvisitation 

På borgermøder, Seniortopmødet og under de mange borgersamtaler, der er holdt under Velfærdsaftalen, har der været et stort ønske fra de ældre borgere om at mødes af færrest mulige medarbejdere i hjemmet. 

Fra den 1. oktober 2022 omlægger to distrikter i hjemmeplejen sine arbejdsgange og organiserer arbejdet, så de nødvendige fagpersoner samles om borgeren i mindre, faste teams. 

Ca. 1100 borgere bliver i mere eller mindre grad berørt af omlægningen alt efter hvilken hjælp, de modtager. 150 medarbejdere er med i prøvehandlingen, som udvikles løbende og kører over de næste to år.  

–    Borgernære Teams med nærvisitation bliver nok en af de største og vigtigste prøvehandlinger under velfærdsaftalen. Med prøvehandlingen vil vi arbejde på, at borgeren får besøg af et team af færre personer i hjemmet, at borgeren oplever en endnu mere fleksibel pleje og mødes af medarbejdere, der i højere grad kan træffe beslutninger selv – og i samarbejde med borgeren. Visitatorer og terapeuter indgår direkte i teamet, så de bredt sammensatte teams sikrer en “nærvisitation”, hvor der træffes hurtigere afgørelser tæt på borgeren. Det kræver masser tillid til den enkelte medarbejder, men i udvalget tror vi på, at det er den vej, vi skal, slutter udvalgsformanden.

Fakta

Otte nye prøvehandlinger 

De nye prøvehandlinger er tredje runde af i alt seks omgange prøvehandlinger på 100 dage. 

Alle har “Det gode ældreliv” som mål. 

Se de otte nye prøvehandlinger, der sættes i gang den 1. oktober 2022

Borgernære teams med nærvisitation

De nye teams i prøvehandlingen er sammensat af mange forskellige fagligheder: Social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker, træningsterapeuter og visitatorer.

Disse bredt sammensatte teams giver større grad af fleksibilitet og mulighed for at træffe hurtigere afgørelser tættere på borgeren (nærvisitation).

Teamet tilrettelægger selv en lang række af opgaver. Hvert team har en leder, men lederen er mere coachende og konsulterende i forhold til teamet. Lederen sikrer, at de opstillede mål overholdes og er dermed ansvarlig for, at borgeren får den bedst mulige og lovpligtige hjælp, og at den økonomiske ramme for området overholdes.

Stærkt udgangspunkt for borgernære teams

Mange af de kommuner, der i den senere tid har omlagt til mindre, faste teams omkring den enkelte borger, er startet med at sammenlægge hjemmeplejen og sygeplejen. Dette skete allerede i 2017 i Viborg Kommune. På den måde er det enstrengede system allerede til stede som en vigtig baggrund for den helhedspleje og -omsorg, der er en forudsætning for, at teams kan levere kontinuitet og kvalitet for borgeren.

Samtidig har Viborg Kommune i flere år tildelt plejen i “pakker” i stedet for i meget nøje opmålte opgaver. “Pakkerne” giver en vis grad af fleksibilitet og et råderum, som kan bruges af medarbejderen i samarbejde med den enkelte borger. 

 

Kommentarer