Debat og politik

Vision om nationalt kraftcenter i Foulum

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen. Hermelinvej 4, Ans. MF for Venstre

 Danmark og resten af verden står overfor en massiv klimaudfordring på grund af udledning af klimagasser. Dette gælder inden for alle sektorer, herunder landbrugs- og fødevaresektoren, der også skal levere på 70 procent målet for reduktion af klimagasser frem mod 2030. Samtidig er der i verden et voksende behov for at brødføde en stadigt stigende befolkning. Desuden er det vigtigt, at vi opretholder den nuværende store danske animalske og vegetabilske fødevareproduktion, der er afgørende for beskæftigelse, eksportindtægt og et sammenhængende Danmark i balance. Og til finansiering af danskernes velfærd.

Hvis vi skal forene alle disse vigtige  målsætninger er svaret ikke at dænge landbruget til med nye kortvarslede restriktioner og regler. Vi er derimod nødt til at satse massivt og målrettet på forskning og udvikling af nye bæredygtige og effektive produktionsmetoder, hvor der også samtænkes med produktion af grøn energi og udviklingen af nye fødevarer. Desuden er det afgørende at ny viden hurtigt omsættes til grøn produktion til gavn for både opnåelse af de danske klimamål og til gavn for dansk eksport af ny teknologi og nye produktionsmetoder. Danmark har i forvejen i fremtrædende position på dette område. Vi har i kraft af dygtige landmænd og forskere potentialet til at blive den førende nation på grøn omstilling af fødevareproduktionen. Men det kræver, at vi hæver os op og styrker både det nationale og internationale perspektiv.

Alt dette kræver ikke alene en klar politisk vilje og målsætning. Det kræver også at vi forener kræfterne for at opnå den fornødne slagkraft. Lad os tænke visionært og stort. I min optik er det gigantiske forskningscenter i Foulum under Aarhus Universitet det oplagte sted til oprettelse af et nyt ”Nationalt center for bæredygtig omstilling af landbruget”. Et attraktivt kraftcenter, hvor vi tiltrækker og samler førende forskere fra andre lande. Og et sted, der i næste fase kunne udvikles til et ”Europæisk kraftcenter for bæredygtig omstilling af landbruget” – med støtte fra relevante forskningsfonde i EU. Med det allerede eksisterende potentiale i Foulum og hos andre danske forskningsinstitutioner er denne vision langt fra urealistisk.

Men det kræver, at de hidtidige besparelser på forskning og myndighedsbetjening stoppes og erstattes af ny tilførsel af nye ressourcer til forskning og udvikling af fremtidens grønne fødevareproduktion. Det kunne ske på to måder. For det første, at der ved de igangværende forhandlinger om grøn omstilling af landbruget afsættes en passende stor pulje til forskning, der bidrager til at nå reduktionsmålet i 2030. En del af denne pulje kunne passende øremærkes til oprettelse af ”Nationalt center for bæredygtig omstilling af landbruget” i Foulum, hvor faciliteterne allerede findes – ude midt blandt marker og husdyr. Altså intet behov for at bygge nye dyre kvadratmeter i storbyen. For det andet, at regeringen i næstkommende finanslov fritager forskningscentret i Foulum for det årlige 2 procents sparemål på rammebevillingen for myndighedsbetjening. Afslutningsvis vil jeg takke de deltagende forskere og politiske kolleger fra andre partier for et rigtig godt og inspirerende besøg i Foulum mandag den 29. marts. Jeg er glad for, at I alle – trods den stundende påske – tog godt imod mit forslag om et snarligt feltbesøg, der kunne sætte fokus på en tiltrængt oprustning på forskning i og udvikling af fremtidens grønne fødevareproduktion.

Kommentarer