Samfund

Viborg Kommune vil spare millioner på beskæftigelsesindsatsen

Foto: Viborg Kommune.

Beskæftigelsesudvalget i Viborg Kommune vedtog mandag en plan for besparelser på beskæftigelsesindsatsen, der reducerer udgifterne med 8,7 millioner kroner i 2023 og 15,5 millioner kroner fra 2024 og frem.

Spareplanen vil berøre 20 stillinger i Viborg Kommune, og der forventes omkring 10 afskedigelser.

Som følge af den tidligere regerings beslutning om nye regler for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og de generelle reduktioner i administrationen i Viborg Kommune vedtog Beskæftigelsesudvalget mandag en spareplan, der reducerer udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 8,7 millioner kroner i 2023 og 15,5 millioner kroner fra 2024.

Det skal blandt andet ske gennem øget anvendelse af digitale samtaler og opfølgningsmøder med ledige, sygemeldte og virksomheder, forenkling af interne procedurer og som følge af, at A-kasserne overtager det fulde ansvar for ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden fra 2024.

Der spares 6,8 millioner kroner på blandt andet kurser og forløb i Jobigen, ligesom Viborg Kommune markant reducerer køb af særlige forløb på Mercantec og Væksthuset, hvilket betyder besparelser på 4,2 millioner kroner.

Flere i almen uddannelse

Til gengæld skal der bruges flere penge på almene uddannelsespladser og på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), da flere unge skal hjælpes i uddannelse enten direkte eller via et forberedende forløb.

– Det har været en bunden opgave at gennemføre markante besparelser, og jeg vil gerne takke alle de involverede medarbejdere for at indgå konstruktivt i processen. Også selv om det helt åbenlyst har været svært for mange. Nu handler det om at få gennemført besparelserne på en god måde, så vi fortsat kan hjælpe ledige borgere bedst muligt, siger formand for beskæftigelsesudvalget, Anders Bertel.

Her spiller den øgede fokus på ordinære uddannelsestilbud og virksomhedspraktik en stor rolle.

– Udover at øge andelen af unge på almene uddannelser og FGU, skal der være langt større fokus på den virksomhedsrettede indsats, som vi har gode erfaringer med. På den måde tror jeg på, at vi fremover kan hjælpe ledige endnu bedre, siger næstformand i Beskæftigelsesudvalget, Lise Bertelsen.

 

Kommentarer