Debat og politik

Viborg Kommune fik ikke en energipark – heldigvis for det!

Nancy Knudsen og Knud Erik Navntoft, Tjele Venstre. Privatfotos

Debatindlæg af Knud Erik Navntoft, fmd. Tjele Venstre og Nancy Knudsen, Tjele Venstre

Regeringen har udpeget 32 mulige arealer til etablering af energiparker. Energiproduktionsmetoderne i energiparkerne er blevet reduceret væsentligt til nu kun stort set to eller tre former, sol og vind, men der kan også etableres Power-to-X anlæg. Biogasanlæg og hydrolyseanlæg er ikke medtaget.

Regeringen vil nu indgå i en dialog med de udpegede kommuner om arealernes egnethed til anlæggene. De fleste anlæg er placeret rimelig tæt på brintledningen samt de store højspændingsledninger ned gennem Jylland. Enkelte anlæg er foreslået på Sjælland. 

I Tjele Venstre har vi noteret at regeringen ikke har udpeget en-flere energiparker i Viborg Kommune. Heldigvis for det!

De udpegede kommuner skal sammen med embedsfolk anvende ressourcer på at få disse energiparker etableret, afsøge muligheder for produktionsvirksomheder ved energiparkerne, og det skal foregå i samspil med lokalsamfundene.

Lokalsamfund og naboer skal også have del i de økonomiske gevinster med en årlig skattefri gevinst afhængig af hvilket energianlæg, de bliver naboer til. Lokalsamfund kan risikere mere eller mindre at blive reduceret eller nedlagt, fordi energiparker og produktionsvirksomheder kan blive arealmæssigt så store, at mange ejendomme bliver opkøbt.

I Klimahandlingsplanen udgivet af regeringen oktober 2023 er der ikke beskrevet, at gevinsterne tinglyses på ejendommen. Det må være et krav for at sikre borgernes ret. Der er heller ikke beskrevet et lovforslag om, at den grønne pulje til lokalsamfundene fortsat er en garanti, der forpligtiger et nyt firma til at udmønte puljen ved køb af en energipark.

Derudover får energiparkerne tildelt særlige vilkår, idet der lempes på arealbeskyttelse, tilladelser og dispensationer. Dette blive udmøntet i en anlægslov, som kan give ringere betingelser for lokalsamfundene og borgerne, da energiparkerne kan få større juristdiktion over naboernes område; dvs. at energiparken får magt til at udøve lov og ret i en zone omkring anlægget. Dette fænomen findes allerede i den nuværende miljølov ved store industrianlæg eks. biogasanlæg. Lad nu de første kommuner om at begå sådanne fejltagelser både med anlæg, drift og samspil med lokalsamfund.

Det kan ikke betale sig at bruge flere ressourcer på Tjele energipark. Tjele-området er ikke egnet til vindmøller, hvilket er bekræftet for anden gang og senest af regeringen, som ikke vil skade Natura 2000-områder. Kvalifikationen med el fra sol og vind er, at det skal bruges i det splitsekund, det produceres. Det er også yderst betænkeligt, at infrastrukturen ikke ville være holdbar til 400 lastbiltransporter pr. dag til et biogasanlæg ved Tjele. 

Vi skal først og fremmest udnytte den varme der kan komme fra termografisk energi og overskudsvarme fra store erhvervsvirksomheder. Man kan også gå i samarbejde med Skive Kommune og få en synergieffekt af deres tre udpegede energiparker, eller også vente på at få kernekraft. EU har godkendt denne sidstnævnte energiform til at være CO2-neutral.

Viborg Kommune skal tænke på at komme videre.

Det kunne sådan set have været en smuk tanke, at det siddende byråd havde fået et eftermæle, hvor Viborg Kommune blev den første grønne kommune i Danmark.

 

Kommentarer