Vammen

Vil Viborg Kommune blåstemple kompliceret selskabsstruktur ved etablering af biogasanlæg i Vammen?

Debatindlæg af Nancy Knudsen, Tina Skau Nielsen, Annemarie Duus, Carsten Abrahamsen, Søren Olsen, Vammen, og Birthe Houbak, Foulum, 8830 Tjele.

Alle oplysninger i dette læserbrev er baseret på offentligt tilgængeligt materiale fra bl.a. avisartikler, CVR registret, finans.dk, Landbrugsavisen, BiQ og Lasso.dk.

Tilbage i 2012 kunne man læse artikler med nedenstående overskrifter i f.eks. Landbrugsavisen og på finans.dk.

Krak-landmands bedrifter kan snart være solgt

Landmand var involveret i 245 selskaber

Staten kræver 150 mio. kr. efter krakket landmand

Skibe fældede Esper Goul Jensen

Grupper af landmænd taber nu millionbeløb

Krak-bonde direktør i nye selskaber

Disse artikler udsprang af sagerne vedrørende Esper Goul Jensens selskab, EGJ INVEST A/S som investerede i vindmøller i Tyskland, solcelleanlæg i Spanien, svinefarme i Rusland, oliebrønde i USA, ejendomme i Dubai og fragtskibe på verdenshavene. Hans formue blev i 2010 anslået til 800 mio. kr.

Esper Goul Jensen var tillige storaktionær i energiselskabet Scan Energy, der sammen med en række landmænd ejede vindmøller og solceller, der var blevet ombyttet til aktier i Scan Energy. Men selskabet havde imidlertid alt for stor gæld da finanskrisen brød løs og Esper Goul Jensen og moderselskabet EGJ INVEST tabte på to år 900 mio. kr. De mange landmænd som også havde investeret i Scan Energy sad tilbage med tabte investeringer i selskabet. Flere landmænd blev erklæret konkurs som direkte følge af, at deres aktier i Scan Energy; ofte belånt i deres bank; blev værdiløse.

Daværende Formand for Landbo Thy, Morten Yde udtalte at »alt er væltet sammen på Mors med både bankkrak og sammenbruddet i Scan Energy«.

Over for Jyllands-Posten kaldte Scan Energys nu afgåede bestyrelsesformand, Jens Bigum, Scan Energys gearing alt for voldsom i forhold til gælden i selskabet. Jens Bigum er forhenværende direktør i Arla Foods.

BDO Statsautoriseret revisionsselskab udtalte om EGJ INVEST Aps 27.7.2011, at selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.1-31.12. 2010 ikke var i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

7.12. 2011 blev EGJ INVEST og privatpersonen Esper Goul Jensen erklæret konkurs og Finansiel Stabilitet/Statens bank gjorde krav på 151 mio. kr. og SKAT på 1.2 mio. kr.

Syv pengeinstitutter gjorde krav på 232 mio. kr. og Esper Goul Jensen var en medvirkende faktor til to bankers konkurs, Fjordbank Mors og Sparekassen Lolland. Efter konkursen var der en sikkerhed på 30.000 kr. i moderselskabet til dækning af omkostninger. Efterforskning og udredning af investeringerne i udlandet, forblev begrænset pga. den lave egenkapital.

Jens Peter Goul Jensen (Esper Gouls far) og Lotte Holmgaard Goul (gift med Esper Goul Jensen) overtog 1.3. 2011 husdyrs registreringen (CHR). 29.11. 2011 blev HOT 064708 HOLDING ApS og 30.11. 2011 Goul 2011 ApS oprettet, som herefter overtog husdyrregistreringen. Esper Goul Jensen blev indsat som direktør i det nye selskab, Goul 2011 ApS og i direktionen i HOT 064708 HOLDING ApS.

Inden den endelige konkurs havde familien Goul og landbrugsinvestor Christian Nors købt aktiver ud af konkursboet.

I 2016, efter mere end fire års arbejde med at rydde op i det vildtvoksende energi-eventyr, Scan Energy, lagde kuratorerne an til endeligt regnskab efter konkursen. Et regnskab, der viste tab for milliarder. Tabet på to mia. kroner, der fremgår af to af hovedselskaberne, er efter alt at dømme kun en del af det samlede tab. I den opgørelse indgår landmændenes tab på aktier nemlig ikke. Heller ikke bankernes pant i enkelte datterselskaber, som de i flere tilfælde ikke har kunnet få hjem, når aktiverne er blevet solgt, er talt med.

Esper Goul Jensens har efter det største, danske landmandskrak i 2011 engageret sig i nye aktiviteter bl.a. i form af biogasanlæg, der etableres med statstilskud.

Viborg Bioenergi ApS bliver stiftet 11.12. 2017 af Jakob Stausholm, Roskilde. Næsten et halvt år forud for denne dato er der mange korrespondancer mellem Viborg Kommune og Viborg Bioenergi, som står bag ansøgningen om anlæggelsen af stort biogasanlæg på Sønderupvej 1, Vammen. Dette antageligt uden, at kommunen har vidst, hvem der reelt stod bag selskabet.

Faktum er efterfølgende, at Viborg Bioenergi ApS overdrages 6.4.2018 til Lotte Holmgaard Goul.  

Lotte Holmgaard Goul ejer pt. 16 danske selskaber, hvilket gør, at hun er i top 1 % af virksomhedsejere i Danmark med flest virksomheder (www.lasso.dk). Alle firmaer er ejet gennem selskabet HOT 064708 Holdning ApS.

Et af firmaerne er Serupgård Svineproduktion ApS hvis svineproduktion jvf. VVM-rapporten skal levere gylle til et kommende biogasanlæg i Vammen.

Lotte Holmgaard Goul har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 6 forskellige firmaer og første bestyrelsespost var i EGJ INVEST A/S. I dag har Lotte Holmgaard Goul én aktiv post i direktionen for HOT 064708 HOLDING ApS, som er moderselskab for de øvrige 16 selskaber.

Det lader til, at Lotte Holmgaard Goul siden 2005 har siddet i bestyrelser og direktioner med det samme persongalleri af 9 personer, hyppigst med sin ægtefælle Esper Goul Jensen. Herudover har hun siden 2011 arbejdet sammen med landbrugsinvestor Christian Nors i blandt andet selskabet GRØNHØJ PRODUKTION ApS.

Af de 23 danske firmaer, som Lotte Holmgaard Goul har været aktiv i, er 2 gået konkurs i 2011 (BRØNDUM PRODUKTION A/S og EGJ INVEST A/S) og ét er tvangsopløst 05.09.2011 (BIRGIT HOLMGAARD INVEST ApS)

Alle data er hentet fra CVR-registret og sammenskrevet af hensyn til læsevenligheden.

Også i nærheden af Bjerringbro har personkredsen bag Viborg Bioenergi ApS oprettet biogasselskaber. Ifølge CVR er der på landbruget Bjerring Hede 30, Bjerringbro registreret 3 biogasselskaber (Viborg Bioenergi Aps, Vestergaard Bioenergi 2 Aps og Vinkel Bioenergi ApS) med Lotte Holmgaard Goul som reel ejer. Direktør i alle tre biogasselskaber er en medarbejder i svineproduktionen.

På samme adresse er registreret Serupgård Svineproduktion ApS (reel ejer Lotte Holmgaard Goul). De tre legale ejere af Serupgård Svineproduktion ApS er Bjerring Hede Invest ApS, KIDA G. ApS og PERFECTUM ApS.

Bjerring Hede Invest ApS er stiftet af revisoren 6.4. 2018. Ejerskabet er herefter overgået til Christian Nors 3.8. 2018.

HOT 064708 HOLDING ApS var først legal ejer af Serupgård Svineproduktion ApS sammen med EPP Finans Aps, Roskilde (Jakob Stausholm). HOT 064708 HOLDING ApS stifter 16.4. 2018 KIDA G. ApS, som således bliver indskudt som nyt selskab mellem HOT 064708 HOLDING ApS og Serupgård Svineproduktion ApS. I KIDA G. Aps er der udover Lotte Holmgaard Goul to andre personer, som Lotte Holmgaard Goul er værge for; der er ingen retlig handleevne inden for økonomiske forhold for disse to personer.

Christian Nors har på to adresser i Grønhøj. Der er registreret otte aktive selskaber, ét selskab er under likvidation og 25 andre selskaber er enten tvangsopløst, ophørt ved frivillig likvidation eller erklæring.

Viborg Bioenergi ApS, som nu ansøger om at anlægge en af Viborg kommunes største biogasanlæg på Sønderupvej 1, har historik som ovenfor anført. Egenkapital i dette selskab er på 50.000 kr.

Man kan undre sig over, hvorfor selskaberne ændrer ejer mit i ansøgningsforløbet til Viborg Kommune?

Bjerring Bioenergi ApS som er stiftet 27.02. 2018 af Serupgård Svineproduktion ApS, har 7.1.2019 ændret navn til Vestergaard Bioenergi 2 ApS. Egenkapital er på 50.000 kr. Jakob Stausholm er ophørt som reel ejer 6.4.2018.

Samme mønster går igen i Skive….

Den driftige personkreds bag Viborg Bioenergi ApS stiftede ligeledes Højslev Bioenergi ApS 18.03. 2018 med Jakob Stausholm som frontfigur. Højslev Bioenergi blev afhændet til Lotte Holmgaard Goul 06.04. 2018. Højslev Bioenergi ApS ændrede navn til Vinkel Bioenergi ApS (Skive) den 11.11. 2018. Højslev Bioenergi Aps fik Miljøgodkendelse af Skive kommune 6.11. 2018, altså 5 dage før navneændringen. Den oprindelige egenkapital i Højslev Bioenergi ApS blev den 8.2. 2019 hævet fra 50.000 kr. til 1.000.000 kr. Der er indbetalt 60.000 kr. kontant, mens de resterende 890.000 kr. er konvertering af gæld….

Hvorfor er ejerskaberne bag de nævnte bioenergiselskaber så komplicerede?

Hvis man ser på relationer til Iglsø Bios A/S er der en bestyrelse med opgivelse af navne; Formand Lasse Buhl Jørgensen, bestyrelsesmedlemmer, Jens Bigum, Jens Bak Ibsen med flere.

Byrådets medlemmer anfører, at de kun skal tage stilling til projektansøgningen for Viborg Bioenergi ApS og ikke til ejergruppen.

Men hvem er det, vi som borgere skal rette henvendelse til i forbindelse med anlæggets daglige drift, og hvem er det kommunen i juridisk og økonomisk forstand forholder sig til i tilfælde af, at godkendelser og aftaler i forbindelse med biogasanlægget ikke overholdes?

Har byrådet ikke en moralsk og etisk forpligtigelse til at sikre dette ved minutiøst at få undersøgt gennemskueligheden af den bagvedlæggende selskabsstruktur og ejerkreds inden en godkendelse af projektet?

 

Kommentarer