Vammen

Vammen fik besøg af landdistriktsudvalget

Se billedserie Landdistriktsudvalget var på besøg i Vammen tirsdag aften i sidste uge. Fra venstre: Johannes Vesterby (V), Kurt Johansen (V), Peter Juhl (K), Martin Sanderhoff (S), Mette Nielsen (S), Kim Dongsgaard (V) og Elo Nielsen (SF). Foto: Viborg Netavis

Tirsdag i sidste uge trodsede landdistriktsudvalget snestormen og tog til Vammen, hvor årets første udenbys udvalgsmøde skulle holdes.

Omkring 35 Vammen-borgere troppede op i forsamlingshuset tirsdag aften 27. februar for at tage imod politikerne i landdistriktsudvalget, som har besluttet holde deres møder ude i landsbyerne.

Inden det lukkede møde havde udvalget således afsat en time til at mødes med Vammen-borgerne. Her fortalte landdistriktsudvalget med formand Mette Nielsen (S) i spidsen om visionerne for det nye udvalg og hvilke tiltag, man overvejer. Blandt andet vil man i gang med at kortlægge eller karakterisere kommunens landsbyer ud fra foreløbigt fem punkter: Fysiske rammer, aktører, planer og aktiviteter, befolkningssammensætning og særlige kendetegn for området. Tanken er, at man vil gøre op med tidligere definitioner og inddeling af byer i hovedbyer, centerbyer og så videre.

– Det er en forældet metode, som ikke er tidssvarende i dag, sagde Johannes Vesterby (V).

Ris og ros

Formand for Vammen Borgerforening, Dorthe Linnemann Filskov, holdt et indlæg, hvor hun opremsede de mange ting, der er sket i Vammen og roste kommunen for med både støttekroner og velvillighed at bidrag til, at meget har kunnet lade sig gøre, blandt andet etableringen af Den Grønne Kile. Alice Schrum efterlyste efterfølgende en form for tilskud til den videre drift.

– Vi har frivillige, der slår græsset, men hvem skal bekoste benzin til maskinerne og betale, hvis de skal repareres, spurgte hun.

Alice Schrum efterlyste også mere fokus på landsbyerne, når det drejer sig om markedsføring af kommunen. Hun gav politikerne hvert et eksemplar af en salgsmappe, Vammen af egen drift har fået produceret, fordi kommunens salgsmateriale var for dårligt.

En borger fra Rødding, Henning Riis Vester, havde også fundet vej til Vammen-mødet. Han efterlyste også mere fokus på markedsføring af de landdistrikterne, blandt andet med henvisning til Taphedeplanen, som kom under voldsom kritik sidste år.

Mette Nielsen medgav, at kommunens markedsføring af byggegrunde især ude på landet skal forbedres. Johannes Vesterby påpegede, at pengeinstitutternes uvilje til at låne penge ud til køb i landområderne også var en del af forklaringen på situationen.

– Men både Viborg by og oplandsbyerne er efter min opfattelse i gang med en rigtig god udvikling, som først lige er begyndt, tilføjede han.

Artiklen fortsætter under billedet…

Formand for Vammen Borgerforening, Dorthe Linnemann Filskov, holdt et indlæg, hvor hun blandt andet fremhævede de mange projekter, som kommunen beredvilligt har støttet op om. Foto: Viborg Netavis

Bedre infomation

Elo Nielsen (SF) spurgte de fremmødte efter deres eget bud på løsninger.

– Indledningsvis kan I jo starte med at sørge for, at man overhovedet kan finde de grunde, der er til salg. Jeg er tilflytter, og jeg skulle helt ind i byen for at opdage, at der var byggegrunde til salg, sagde Mette Brogaard, som flyttede til Vammen for et par år siden.

Hun kritiserede, at byggegrunde ikke kunne findes på de forskellige boligportaler.

– I skal i det hele taget blive bedre til at informere. De forskellige udvalg burde blive bedre til at informere om, hvad der skal ske blandt andet her i Vammen, supplerede Bent Bjerring.

Ved mødets afslutning ville Mette Nielsen gerne vide, hvad deltagerne synes om mødeformen. Der var bred enighed om, at det var et godt initiativ, selvom blandt andre Dorthe Linnemann
Filskov mente, at politikerne havde taget lidt for meget af taletiden.

Gensidig begejstring

Mette Nielsen fortæller til Landsbyerne, at udvalget over en kam syntes, det havde været et godt møde, ikke mindst fordi der både var ros og kritik fra borgerne.

– Jeg er helt overbevist om, at det er med til at mindske afstanden mellem borgerne og os som politikere, siger hun.

Mødet med borgerne betyder imidlertid, at der er mindre tid til selve udvalgsarbejdet, og derfor har man besluttet at tage på et endagsseminar i løbet af foråret for at få sat struktur på de mange nye ideer og planer for udvalgets arbejde, oplyser Mette Nielsen.

Imens fortsætter man udvalgsmøderne som i Vammen, og næste gang foregår det i Vridsted, til april er det Løvels tur, mens Rødkærsbro er værter i maj måned. Formanden oplyser desuden, at man også har fået invitationer fra Knudby, Fly, Stoholm, Sundstrup og Romlund.

Kommentarer