Debat og politik

Undgå tomgang – sluk motoren

Debatindlæg af Birthe Harritz. Socialdemokratisk byrådsmedlem 

Udslip af skadelige stoffer fra biler i tomgang er generende, sundhedsskadelige og med til at at øge luftforureningen.

På Klima- og miljøudvalgets møde torsdag i denne uge havde jeg bedt om at få et punkt på dagsorden, med henblik på, at vi får indført et tomgangsregulativ i Viborg Kommune, og jeg er glad for, at mit forslag blev vedtaget

I et tomgangsregulativ beskrives det, at det kun er tilladt at holde i tomgang i 2 minutter. Hvis jeg kan få medhold til mit forslag vil regulativet komme til at gælde i hele kommunen. Der er visse undtagelser for de 2 minutter, som feks når man holder i kø, for udrykningskøretøjer og ved reparationer.

Vi har indrettet os på en måde, der skaber meget luftforurening. Vi kører i biler, vi transporterer varer både på lastvogne og på skibe, vi producerer varer – alt sammen noget, der forurener luften. Der er heldigvis mange gode kræfter, der arbejder på at gå fra sort til grøn energi, og jeg oplever da også, at der arbejdes hårdt både fra virksomheder, kommuner og privates side.

Selvfølgelig flytter det meget, når en af de store virksomheder og kommuner går fuldt ind for grøn energi og bæredygtighed, men de tiltag, som vi som enkeltpersoner gør, nytter også.

Jeg synes, det er en gratis omgang at slukke motoren i stedet for at holde i tomgang. 

Jeg oplever dagligt biler og især gamle busser og store lastbiler, der mens de læsser af, holder i tomgang. Jeg synes, at det er ubehageligt at indånde luften og lugten, og de støjer også. 

I 8 ud af 10 kommuner her omkring har de indført et tomgangsregulativ. 

Overtrædelser håndhæves af politiet og kan give bødestraf.

Kommentarer