Debat og politik

Uklogt at spare på forskning på grøn omstilling inden for landbruget

Debatindlæg af Birthe Harritz. Socialdemokratisk byrådsmedlem og medlem af Klima- og Miljøudvalget.

De allerfleste er vel enige at om, at det haster med den grønne omstilling. Der er mange gode initiativer i gang og hvert eneste initiativ fra både virksomheder, kommuner og private bidrager i den rigtige retning. Jeg håber derfor at Regeringen i disse år undlader at spare på klima og miljøforskning.

Vi bidrager alle, nogen mere end andre, til, at der er et stort CO² udslip, vi kører i bil, bus og tog, vi flyver, og vi spiser de varer, som industrien og landbruget fremstiller.

Jeg har hørt mange politikere fra de forskellige partier sige, at et af håndtagene for at opnå vores klimamål, er at gøre tingene på en mere intelligent måde. 

Det er indlysende, at hvis landbruget ikke skifter kurs, så vil deres bidrag til den grønne omstilling   ikke være for nedadgående. 

På AUH i Foulum er de i gang med spændende og epokegørende forsøg med bæredygtige produktionsmuligheder.

Et af de områder, som jeg har kendskab til, er forsøg med at omsætte græs til protein, hvilket må siges at være et meget interessant tiltag. De forsker også i vådområder, som er et andet og meget relevant felt.

Ligeledes er deres forskning på biogasområdet også helt i top. De sponseres da også af nogle af de helt tunge drenge inden for dansk industri.

Jeg synes forskerne skal have arbejdsro til at udtænke de intelligente løsninger, som vi alle går og håber på og spejder efter. Der sker store omstillinger alle vegne i Danmark – i hele verden. Lad de danske forskere hjælpe landbrugssektoren, og dermed os alle sammen, med at blive dygtigere til at dyrke jorden og drive landbrug på en bæredygtig måde.

Gennem de seneste år er der løbende sket en flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen. Der er desværre også sket en flytning af arbejdspladser fra Foulum. Jeg håber, Regeringen kan se fornuften i, at alle stillinger på AUH Foulum bevares, for den intelligente forskning, som de der udfører, kan være med til at løse nogle af de helt store opgaver med at stoppe CO² overforbruget

Så giv forskerne arbejdsro – tiden er knap.

Kommentarer