Tjele

Tjeleegnens Socialdemokrater retter blikket mod valg 2021

Mette Nielsen i midten flankeret af bestyrelsen for Tjeleegnens Socialdemokrater. Bagest fra Venstre: Jørgen Dalager, Solveig Nielsen, Palle Egeberg og John Tinghøj. Forrest fra venstre: Villy Nielsen, Birthe Harritz og Eigil Jensen. Fremsendt foto

24. august afholdt Tjeleegnens Socialdemokrater årets generalforsamling. Den var oprindeligt planlagt i foråret, men blev udskudt på grund af corona-restriktionerne. Her var fokus blandt andet på kommunalvalget 2021 og opbakning til Mette Nielsen som borgmesterkandidat.

Der var fint fremmøde til generalforsamlingen, som foregik i Sundgaards Hus i Ørum.

Formanden John Tinghøj orienterede om årets aktiviteter og kom blandt andet ind på europaparlamentsvalget i maj 2019, hvor den lokale S-kandidat i Region Midtjylland, Niels Fuglsang, fik et flot valgt og en plads i Europaparlamentet.

Til folketingsvalget i juni stillede Mette Nielsen for første gang for den socialdemokratiske østkreds.

– Mette fik en rigtig pæn opbakning fra flere partiforeninger, og mange medlemmer var aktive i valgkampen, og det gav et samlet stemmetal på 6321 til Mette Nielsen. Desværre ikke nok til et mandat, men Viborg Øst kredsen havde den største stemmefremgang for S i hele Vestjyllands Storkreds. Stor ros til Mette Nielsen for hendes arbejdsindsats, flid og viden, sagde John Tinghøj.

Fokus på 2021

Vælgerforeningen retter nu blikket mod kommunalvalget 2021.

Her er Mette Nielsen også i spil som borgmesterkandidat, støttet af Tjeleegnens Socialdemokrater sammen med foreningen i Møldrup/Skals. Hun er dog oppe imod sin byrådskollega Niels Dueholm, og hvem af de to der bliver den nye S borgmesterkandidat  skal afgøres ved kampvalg inden for et par måneder.

Der var også stor ros til det lokale byrådsmedlem Birthe Harritz. Hun sidder i Klima- og miljøudvalget samt Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, og hun orienterede om nogle af de opgaver, udvalgene har arbejdet med. Blandt andet om, at der er godt gang i byggeriet i Viborg Kommune, og nye udstykninger er på vej blandt andet i Taphedeområdet samt lokalt i Ørum. Hun fortalte også om vindmølleplanerne ved Nr.Vinge og solcelleanlæg i kommunen, og så var hun omkring rensningsanlæg, forurening, affaldshåndtering samt en række andre tiltag.

Mette Nielsen, som også er østkredsens folketingskandidat, fortalte om flere nationale ting, blandt andet den nye tidlige ret til pension, for mennesker der har arbejdet 42 år på arbejdsmarkedet.

I Viborg Kommune er der 758 personer, som ville kunne få ret til tidlig pension ud fra det forslag som er præsenteret af S-regeringen.

Hun kom også ind på ældreområdet, og vejforbindelser blev drøftet. Mette Nielsen forklarede, at der efter hendes vurdering mangler enighed i Viborg Byråd. Enighed, som er en forudsætning for at en Hærvejsmotorvej kan blive til noget, forklarede hun.

Kasserer Solveig Nielsen fremlagde 2019-regnskabet, som viste et overskud på knapt 3000 kroner. Kassebeholdningen ved årets udgang var på knapt 9.500 kroner.

Birthe Harritz og Solveig Nielsen modtog genvalg til bestyrelsen, og Palle Egeberg, Løvel, blev valgt ind som nyt medlem. Bestyrelsen i Tjeleegnens Socialdemokrater består desuden af John Tinghøj, Eigil Jensen, Villy Nielsen og Jørgen Dalager.

Kommentarer