Debat og politik

Tjele Energipark: Viborg Kommune mangler ordentlighed over for borgerne

Nancy Knudsen. Privatfoto

Debatindlæg af Nancy Knudsen, Tjele Møllevej 22, Vammen, 8830 Tjele

Interessegruppen ’Naboer til Energiprojekter Øst for Viborg’ havde inviteret borgere i Tjele området til informationsmøde med uvildig energi- og landsbyrådgiver, Kim Tobiasen, Billum, Varde.

Kim har gjort det til sin opgave at kæmpe for alle Danmarks landsbyer. Kim har også en funktion som lokalsamfundskonsulent, der sætter stor pris på det lokale fællesskab og klima.

Han har også et aspekt i en sag om etablering og produktion af energianlæg, således at borgerne bliver hørt. Temaet på mødet blev at man skulle koncentrere hjælpen til de nærmeste naboer.

Der er noget helt galt i Viborg Kommune!

Sådan kan man kalde overskriften efter Kim havde lyttet til borgere, som kom fra nærområdet syd og nord for Tjele Langsø, ca. 55-60 deltagere fra Hammershøj, Kvorning, Vorning, Mollerup, Nr. Vinge, Sjørring, Ørum, Foulum, Formyre, Vammen – de fleste landsbyer og byer håbes at være nævnt.

Manglende information og lukkethed

Det fremkom, at Viborg Kommune ikke har informeret alle borgerne i området om borgermøder. Nogle deltagere på interessegruppens møde oplyste, at de var indkaldt via e-Boks, andre via brev i postkassen og nogle havde først fået brev efter borgermøder. Andre havde ikke fået en invitation.

Helhedsplanen for energiparken Tjele er delt op i 3 faser af kommunen, men den skal og må betragtes som ét samlet projekt. Det virker uærligt, at der ikke er en samlet helhedsplan ikke kun for Tjele området, men som også inddrager Klejtrup området: BioCirc er i gang med projektet Mariagerfjord Go Green lige nord for Klejtrup. Det har vi ikke hørt noget om fra Viborg Kommune! Se dagsorden for Mariagerfjord Kommune, 2023 og find søgeordet BioCirc.

BioCirc planlægger en solcellepark nord for Klejtrup ved Hejring, Hvilsom solcellepark med græsproteinanlæg sammen med nuværende 5 vindmøller, som kan tænkes at blive udskiftet med højere og flere vindmøller. Dette projekt går også ind i Viborg Kommune og er kun beliggende få kilometer fra BioCircs anlæg ved Tjele. Lastbiltrafikken med græs og biomasse kan blive enorm mellem de to anlæg via små landsbyer, Klejtrup, Lindum og Sjørring. Er det en glemt oplysning til borgerne fra Viborg Kommune?

Viborg Kommune har også en oversigt med planer om solcellepark ved Vesterkær tæt ved Hvidding. Disse vindmøller ligger nær ved 5 vindmøller ved Handest i Mariagerfjord Kommune, og denne kommune har dertil oversigtsplaner med mulighed for vedvarende energianlæg ved Sønder Onsild. Det er kun få kilometer fra Sjørring, hvor en del af energipark Tjele, fase 2 planlægges. Kunne Eva Pinnerup have nævnt dette på kommunens 4. juni borgermøde i Ørum? Få timer forinden havde Klima- og Miljøudvalget (KMU) godkendt Miljørapport for Sjørring med vindmøller og solceller. Hvor er ordentligheden i handlinger? Kan kommunen gøre sig umage om informationen? Der blev på 4. juni mødet spurgt, om der var andre planer, men svaret fra formanden for KMU var uklar.

Ingen ordentlighed

Det er en lukket proces, hvor kommunen kun forhandler med BioCirc og godkender dennes planer. De nærmeste naboer til Kvorning solcellepark kunne berette på interessegruppens møde, at de var blevet oplyst fra Biocircs side, at deres ejendom lå i en afstand på 40 m. til randbeplantning. Der er 5 m.! Det har meget stor betydning med så kort afstand, når der skal forhandles om erstatning. BioCirc har ikke tilbudt forhandling med naboerne, som stadig afventer.

Et firma og en kommune, der udviser ordentlighed, er til at stole på. Og ordentlighed handler om at opretholde moralske og etiske standarder.

Uærlighed omkring én helhedsplan, Tjele Energipark

Helhedsplanen for energiparken Tjele er delt op i 3 faser, men den skal og må betragtes som ét samlet projekt. Hermed en opfordring til Viborg Kommune om at være ordentlige.

Kvorning og Sjørring energiområder skal levere strøm til det store energianlæg ved Tjele, så det er en bagvendt logik med planlægningen.

Det er én helhedsplan og én høring, og ikke tre delfaser. Lokalsamfundene i Tjele området bliver splittet og afviklet ved etablering af en energipark. Naboer til selve industrianlægget ved Tjele inden for erstatningszonen, der kommer inden for solcelle afstand på 200 m og 6 gange vindmøllehøjden, udgør ca. 23 ejendomme, i Kvorning 4 ejendomme og i Sjørring ca. 5 ejendomme.

Projektet vokser sig hele tiden større. Danmarks højeste solceller på 4 m er vokset til en højde på 4.5 m, vindmøller ved Ørum vokser i højden til over 185 m (vindmøllespidsen er 275 m og Storebæltsbroens pyloner 254 m i højden), biogasanlægget vokser fra 1.1 til 1.6 mio. tons. Det seneste med Kvorning solceller er at kommunen fjerner randbevoksning visse steder i relation til de første planer. Er det for at begrænse naboers værditab? Hverken Viborg Kommune eller BioCirc har været i kontakt med nærmeste naboer. Kim kunne oplyse, at der er en standardproces med frivillig kompensations- og frikøbsoption i alle sager ved opstilling af energiparker. Naboer er ikke kun forpligtiget til at afvente en ekspropriation og vurdering fra taksationskommissionen, som der står beskrevet i Miljøplanen. Her vil en vurdering af ejendom plus værditab ofte være langt mindre, mens en frivillig forhandling kan udløse større erstatning. Naboerne til Kvorning solcellepark er nu blevet enormt tidspressede pga. manglende information fra kommunen. Der er en deadline på forhandling om frivillig erstatning inden 31. juli. 2024. Reelt kun 6 uger, da sagen skal behandles – midt i sommerferien – gør kommunen sig umage – nej!

Langt de fleste informationer i dette læserbrev blev belyst af Kim Tobiasen. Ingen af disse vigtige oplysninger har Viborg Kommune gjort sig umage med at give videre til borgerne.

Lovovertrædelser

Den sidste nyhed er, at Kim har fundet ud af, at BioCirc har udsendt ukorrekte matrikelkort til naboerne. Samtidig overtræder BioCirc afstandsbekendtgørelsen til solceller (BEK nr. 440 af 03/05/2024) som er mellem naboer og solcelleparken ved Kvorning. Denne lovovertrædelser står i Miljørapporten, som er betalt af BioCirc, og Miljørapporten med lovovertrædelsen er blevet godkendt af både Klima- og Miljøudvalget samt Byrådet.

Se bilag på Viborg Kommunes Høringsportal.

Luk projektet TjeleEnergipark ned

Luk ikke lokalsamfundene omkring Tjele Langsø ned.

Den anden interessegruppe, som jeg deltager i, har et formål at bevare natur og kultur. Der opfordres tillige til, at alle borgere i Tjele området afgiver høringssvar på Viborg Kommunes høringsportal inden 2. juli 2024 for Kvorning Solellepark.

Kommentarer