Debat og politik

Temamøde: “Visioner om grøn energi i Viborg Kommune”

Til temamødet vil der være indlæg fra blandt andre direktør for Biocirc, Bertel Maigaard, som her ses ved borgermødet 8. februar i Tjelecenteret i Ørum. Arkivfoto: Gitte HagsHolm

Venstre i Viborg Kommune og Landboforeningen Midtjylland inviterer til temamøde om visioner for grøn energi i Viborg Kommune. Baggrunden er Danmarks mål om 70 procent reduktion af klimabelastningen i 2030 i forhold til 1990. For at dette kan lykkes, skal vi også i Viborg Kommune give vores bidrag, lyder det fra arrangørerne. 

Firmaet BioCerc er i gang med at planlægge en såkaldt energiø på 800  hektar i området omkring Tjele Gods. Dette projekt forventes at indeholde 18 store vindmøller, 700 hektar solceller, et biogasanlæg samt et anlæg til pyrolysebehandling af restprodukter fra bioforgasset gylle og andre restprodukter fra blandt andet landbruget. Planerne indeholder også omdannelse af elektricitet via Power-to-X teknologie til brændstof, der kan anvendes i transportsektoren.

– Hvis projektet realiseres, vil det kunne blive en vigtig faktor for at nå i mål med visionerne for den grønne omstilling i Viborg Kommune, fortæller Christian Børsting, som er en af tovholderne på temamødet.

– Det storstilede projekt har naturligvis stor interesse i lokalsamfundet og i hele kommunen. Der har som forventet været både positive reaktioner på grund af de spændende potentialer i et sådant projekt, men også negative reaktioner på grund af de negative påvirkninger, et sådant projekt kan give for lokalbefolkningen, for trafiktætheden og for naturen, påpeger han.

For at alle kan få mere indsigt i dette, har arrangørerne inviteret direktøren for Biocirc, Bertel Maigaard, til at fortælle om de teknologier, projektet indeholder.

Kernekraft som løsning?

Men måske er der også en hel anden vej at gå, når klimabelastningen skal reduceres med hele 70 procent; nemlig kernekraft.

Der kommet ny viden om en forbedret og mere sikker teknologi til at anvende denne form for energi i forhold til de gamle atomkraftværker, som har forårsaget få, men meget alvorlige ulykker. Morten Sørensen fra organisationen Ren Energi Oplysning kommer og fortæller om potentialerne i den nye kernekraft teknologi.

Ideen med temamødet er at få de forskellige muligheder belyst, og at du kan møde op for selv høre og deltage i debatten for at blive klogere på dette vigtige emne, lyder det fra arrangørerne.

Mødet afholdes torsdag den 23. marts klokken 19 i VELAS huset, Asmildklostervej 11 i Viborg.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på Venstre i Viborg Kommunes hjemmeside, Arrangement – Venstre i Viborg Kommune aht. forplejning, og fordi pladserne reserveres efter først til mølle princippet.

Kommentarer