Samfund

Stort projekt skal fremme børns sprog og trivsel i Viborg Kommune

Pressefoto: Flemming Jeppesen

Som den første kommune sender Viborg alle medarbejdere i dagtilbud på kursus i indsatsen ‘Vi lærer sammen’. Indsatsen skal styrke de mindste børns sprog og trivsel, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Sprog og trivsel for de mindste er vigtig i Viborg Kommune.

Derfor deltager mere end 800 medarbejdere fra området dagtilbud i Viborg Kommune i to store fyraftensmøder, hvor blandt andre professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter fortæller om Vi lærer sammen.

‘Vi lærer sammen’ er en forskningsbaseret indsats, der giver det pædagogiske personale redskaber, viden og rammer til at arbejde systematisk og målrettet med at styrke de yngste børns sprog og sociale kompetencer.

Sprog har ikke kun betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det kan også have betydning for, hvordan de klarer sig i skolen og senere på ungdomsuddannelserne. Med ‘Vi lærer sammen’, sætter Viborg Kommune et øget fokus på at understøtte børns sproglige udvikling, lyder det i pressemeddelelsen.

– Vi ved, at vores sproglige kompetencer bliver grundlagt tidligt i livet. Derfor er det vigtigt, at vi bliver endnu mere systematiske i at støtte barnets sproglige udvikling i vores dagtilbud. Med Vi lærer sammen, styrker vi systematikken på tværs af dagtilbud, så vi sikrer, at vi gør en forskel for alle børn, siger Trine Verner Jensen, dagtilbudschef i Viborg Kommune.

Mange kommuner har allerede arbejdet med ‘Vi lærer sammen’, men Viborg Kommune er den første til at inkludere alle dagplejere og kommunale børnehuse på én gang.

Stor effekt

Viborg Kommune har valgt at sprogvurdere alle børn, når de er omkring tre år. Vurderingen inddeler børnene i tre indsatsgrupper, hvoraf cirka 80 procent af børnene i Viborg Kommune er omfattet af den generelle indsats.

Cirka 10 procent indgår i en fokuseret indsats, mens de resterende 10 procent er med i en særlig indsats.

– I Viborg Kommune er det en af Sammenhængsmodellens målsætninger at højne børns sprogkundskaber og sociale trivsel. Et af værktøjerne til at opnå det, er ved at bruge ‘Vi lærer sammen’. En styrke i indsatsen er, at vi kommer til at lære, hvordan vi med små justeringer i vores hverdag kan underbygge arbejdet med at udvikle børns sprog. Projektet stopper derfor heller ikke, når kompetenceudviklingen er færdig, men bliver en ny måde at arbejde på i dagtilbuddene fremover, siger Trine Verner Jensen.

Mere end 15.000 børn og en fjerdedel af landets kommuner har deltaget i undersøgelser af ‘Vi lærer Sammen’. Blandt andet viser forskning fra TrygFondens Børneforskningscenter, at børnehavebørn udviklede deres ordforråd 68 procent mere end børn i børnehaver, der ikke arbejdede med ‘Vi lærer sammen’.

Børn i vuggestue og dagpleje forstod 18 procent flere ord og kunne selv udtrykke ni procent flere ord.

– Forskningen viser, at indsatsen virker – og ikke kun på barnets sprog, men også på trivslen generelt. Derfor glæder jeg mig også til, at vi med fyraftensarrangementerne sætter gang i projektet, slutter Trine Verner Jensen.

Fakta

Som led i arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling, skal kommunen sprogvurdere børnene, når de er omkring tre år gamle, hvis der er forhold, som peger på, at børnene har behov for at få stimuleret sprogudviklingen.

Udover at styrke børns sproglige kompetencer, før-skriftlige færdigheder og matematiske opmærksomhed, styrker ‘Vi lærer sammen’ også grundlæggende kompetencer som opmærksomhed, arbejdshukommelse og impulskontrol. Samtidig giver metoden redskaber til at understøtte børnenes udvikling og sociale relationer.

Viborg Kommune har indgået er 4-årigt partnerskab med TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet. Partnerskabet indebærer løbende hjælp med implementeringen af ‘Vi lærer sammen’ fra forskere og konsulenter.

 

Kommentarer