Løgstrup

Region Midt vil droppe busruter i landdistrikterne

I Knudby er der hverken detailhandel, institutioner eller læge. Så her er især ældre borgere og børnefamilier afhængige af bussen. Fremsendt foto

Debatten om den kollektive trafik i landdistrikterne er blusset op igen efter det er kommet frem, at Region Midt har varslet nedskæringer på den kollektive trafik. Kommunalpolitikerne er skeptiske.

Region Midtjylland skal spare 35 millioner på busdrift, og det vil man gøre ved at stoppe finansieringen af i alt 17 busruter i en række kommuner.

I Viborg Kommune er det særligt rute 50 mellem Viborg og Skive samt rute 59 mellem Viborg og Aalestrup, som vil bliver berørt. Her vil regionen helt stoppe finansieringen af ruterne med henvisning til, at “der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune” samt, at der allerede kører X-bus på strækningerne – og tog mellem Skive og Viborg.

Helt tosset, lyder reaktionen fra lokale borgere i området.

– Man skal jo helt ned på landevejen – og det er mange, mange kilometer – for at komme med den X-bus – og det er en farlig vej. Ellers også skal man helt op til Højslev eller over til Stoholm for at komme med et tog. Det er jo vanvittigt, siger Birte Phillips, formand for Taarup Borgerforening.

Hun peger på, at det vil være et kæmpeproblem for især ældre borgere og børnefamilier, hvilket også fremgik af et indslag på TV MidtVest forleden.

– Bliver busruten nedlagt, så giver det nogle udfordringer i forhold til planlægning. Busruten er jo en livsnerve her i byen. Børnene skal fragtes i skole, og de skal også hjem igen, siger Anja Hedemann, Knudby, i et indslag på TV MidtVest.

Hun og hendes mand arbejder i hver sin by, så de er helt afhængige af den kollektive trafik for at få familielivet til at hænge sammen, fremgår det.

Politikere maner til besindighed

Flere af kommunens politikere udtrykker skepsis over for regionens udmelding, men peger også på, at der endnu ligger en politisk drøftelse forud for eventuelle beslutninger.

Til flere medier har borgmester Torsten Nielsen udtalt, at han er villig til at se på, om kommunen kan overtage udgiften for de pågældende ruter, men han vil samtidig have forvaltningen til at se på belægningsgraden på ruterne.

– Vi skal ikke kæmpe for busser, hvis der ikke er passagerer, der kører med dem, men er der det, så skal vi servicere vores borgere rundt i hele Viborg Kommune. Vi er en stor kommune arealmæssigt, og derfor er der også mange hjørner, vi skal ud og have serviceret, siger Torsten Nielsen blandt andet til TV MidtVest.

Hos Venstre forholder man sig afventende til regionens udmelding.

– Venstres holdning er helt overordnet, at vi gerne vil have en kommune i balance. Og derfor vil vi jo også gerne have, at det er muligt at komme fra landdistrikterne og ind til Viborg og omvendt. Så vi vil strække os rigtigt langt for i første omgang at finde ud af om vi kan redde nogle af de her ruter, og i anden omgang skal vi selvfølgelig alle partier sammen se på, om der er noget vi kan gøre rent kommunalt. Det er noget, vi må tage op, når vi får den endelige udmelding fra regionen, lyder meldingen fra Ulrik Wilbek, spidskandidat til borgmesterposten ved kommunalvalget til efteråret.

Tvivlsomt udspil

Viceborgmester Per Møller Jensen (S) stiller sig også skeptisk over for sparekataloget.

– Jeg hæfter mig ved, at der foreløbig er tale om et udspil fra forvaltningen ved regionen. Det er ikke politisk behandlet, men det skaber naturligvis noget uro, at der kommer sådan en udmelding.

Han peger på, at det dog bør give anledning til at få kigget på belægningsprocenten på ruterne.

– Jeg går ud fra, at man ikke stiller sådan et spørgsmål ud af den blå luft, men omvendt er jeg da opmærksom på, at det ikke er sådan en glidebane, hvor man ligeså stille får udhulet den kollektive trafik ud til landområderne, siger Men lad os nu lige se, om besparelsen bliver nødvendig. Vi skulle nødigt komme i den situation, at man gradvist nedtrapper den kollektive trafik fra regionens side, for at få kommunerne til at betale.

Bliver forslaget vedtaget alligevel, så vil spørgsmålet blive taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne, lyder meldingen.

Svar i slutningen af august

Det er hverken politisk vedtaget eller drøftet, hvilke ruter Regionen vil fjerne sin støtte til. Det ligger dog fast, at regionen skal nedbringe den økonomiske udgift til busdrift.

Det blev meddelt på regionens hjemmeside fredag 7. juli. I meddelelsen fremgår det, at sparekataloget er sendt ud til alle borgmestre i de berørte kommuner.

Kommunerne har indtil slutningen august til at kommentere på indholdet.

Kommentarer