Samfund

Otte store udfordringer er kernen i ny midtjysk udviklingsstrategi

Unge skal inddrages i løsningen af otte samfundsudfordringer, regionen har defineret. Foto: Region Midtjylland

Region Midtjyllands udviklingsstrategi skal revideres, og nu har regionsrådet lagt sig fast på otte konkrete udfordringer i den midtjyske region, som politikerne sammen med relevante aktører skal sætte retningen for at løse.

Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor? Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling?

Det er to af de i alt otte store samfundsmæssige udfordringer, som Region Midtjylland ønsker at finde effektfulde løsninger på sammen med andre, for udfordringerne er komplekse og kan ikke løses af en enkelt aktør.

Derfor inviterer regionen kommuner, borgere, videninstitutioner, virksomheder m.fl. til samarbejde om at udvikle konkrete løsninger og handlinger, der alle kommer til at indgå i en ny regional udviklingsstrategi, når arbejdet er færdigt i 2025.

– I Region Midtjylland har vi nogle styrker og kompetencer inden for en række udviklingsområder. Det giver os en særlig forpligtelse til at spille en rolle, når vi skal løse komplekse samfundsproblemer i Midtjylland. Vi samarbejder allerede i partnerskaber i dag, når vi fx vil passe endnu bedre på vores natur, udvikle nye bæredygtige løsninger og hjælpe de unge, der står udenfor. Derfor er det oplagt, at vi også udvikler strategierne i samarbejde med andre. Jeg er sikker på, at det er med til at udvikle vores region til det endnu bedre, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De otte samfundsudfordringer

De i alt otte samfundsudfordringer er prioriteret efter gennemgang af en række analyser og data og udvalgt af Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling:

·         Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor? (1. halvår 2023)

·         Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder? (1. halvår 2023)

·         Hvordan får vi flere til at stige på? (2. halvår 2023)

·         Hvor finder vi arbejdskraften? (2. halvår 2023)

·         Hvordan mindsker vi forbruget? (1. halvår 2024)

·         Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling? (1. halvår 2024)

·         Hvordan understøtter vi det gode liv på landet? (2. halvår 2024)

·         Hvad gør vi, når vandet kommer? (2. halvår 2024)

Læs mere om de otte samfundsudfordringer i publikationen ‘Fælles om Bæredygtige Løsninger‘.

Hver udfordring får sit eget regionalpolitiske forum med repræsentanter inden for politik, viden, erhverv, organisationer og civilsamfund. Det er blandt andet tanken, at ‘Samfundsformerne’, regionens netværk at engagerede 18-25-årige midtjyder, deltager i de regionalpolitiske fora. Desuden deltager 2-3 regionsrådsmedlemmer i hvert forum, hvoraf det ene medlem er formand.

Anbefalinger samles i 2025

Regionsrådet behandler ultimo 2022 et forslag til kommissorium og sammensætning af de første to regionalpolitiske fora ‘Hvordan hjælper vi de unge, der står udenfor?’ og ‘Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder?’.

Når et forum har udviklet anbefalinger, prioriterer regionsrådet løbende, hvilke løsninger og initiativer Region Midtjylland skal sætte i gang.

Når alle regionalpolitiske fora er færdige, samles anbefalingerne i 2025 i en ny regional udviklingsstrategi, der efterfølgende sendes i høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i offentlig høring.

– Vi glæder os til at mødes med kommuner, borgere, videninstitutioner, virksomheder og mange andre om de fælles udfordringer. Vi tror på, at samarbejdet i de regionalpolitiske fora kan være en genvej til at løse de udfordringer, som vores region og resten af landet og verden står overfor, siger Anders Kühnau.

Kommentarer