Debat og politik

Opgradering af landets rastepladser

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen. MF og transportordfører for Venstre.

Rastepladserne langs statsvejnettet lever ikke op til den standard man kan forvente i et rent og rigt land. 

Mange steder savnes toiletter, hvor de vejfarende kan forrette deres nødtørft. Resultatet er særdeles uhumsk i form af menneskelige efterladenskaber i buskadset. Andre steder mangler der affaldsstativer med det resultat, at mange smider deres affald i naturen eller på rastepladsen. Bænke og borde kunne også medvirke til at befolkningen får mere ud af rastepladserne. 

Endelig er der brug for at udvide kapaciteten på flere af rastepladserne langs motorvejene, så lastbil- og buschauffører har mulighed for at holde deres lovbefalede pauser og hvil uden at risikere en P-bøde. 

Venstre går derfor til de kommende trafikforhandlinger med at ønske om, at der afsættes en pulje på 200 mio. kr. til opgradering af standarden og kapaciteten på de statslige rastepladser. 

Vi kan ikke være de nuværende forhold bekendt. Hverken overfor os selv eller de mange besøgende turister, der gerne skulle opleve Danmark som en rent og pænt land. 

Bilisterne betaler 50 milliarder kroner om året i afgifter. Kun en brøkdel heraf bruges på vedligehold og anlæg på vejnettet. Så det skulle der nok kunne blive råd til.

Kommentarer