Vammen

Omstridt biogasanlæg på byrådsmødet i morgen onsdag

Se billedserie Visualisering af biogasanlægget på Sønderupvej ved Vammen – set fra Tjele Møllevej. Skeptikerne peger på, at broen over Tjele Å ikke kan holde til den forventede øgede trafikbelastning. Flere peger på trafiksikkerhed og lugtgener, som kritiske punkter, mens andre ganske enkelt mener, at biogasanlægget vil være en øjebæ i landskabet tæt på beskyttet natur. Se flere visualiseringer i galleriet. Visualiseringer: PlanEnergi

I over et år er bølgerne gået højt i debatten om et planlagt biogasanlæg på Sønderupvej i Vammen. Ikke desto mindre er anlægget tættere nu end nogensinde på en realisering. Det stod klart efter at et flertal i klima- og miljøudvalget tirsdag i sidste uge besluttede at at sende sagen videre til behandling i byrådet i morgen onsdag 27. januar.

Tirsdag i sidste uge vedtog fire ud af klima- og miljøudvalgets fem medlemmer at stemme for den lokalplan, der baner vejen for et nyt stort biogasanlæg ved Vammen.

Birthe Harritz (S) stemte imod planerne, da hun ikke er enig i placeringen af biogasanlægget på Sønderupvej.

– Jeg mener, at det er en helt forkert placering til så stort et anlæg, siger Birthe Harritz til Viborg Netavis, og understreger samtidig, at hun ingenlunde er modstander af den grønne omstilling, men hun mener, at man i dette tilfælde burde have kigget nærmere på nogle af de alternative forslag til, som borgere i området har peget på.

Intet alternativ

Udvalgsformand Stine Damborg Hust (K) er heller ikke begejstret for placeringen, men hun mener ikke, der findes en alternativ løsning til placeringen. Det sagde hun til Viborg Stifts Folkeblad efter mødet i sidste uge.

– Jeg synes helt ærligt, at det er et godt projekt, og jeg vil også gerne, at vi har et stort biogasanlæg, men jeg ville også ønske, at der fandtes en mere hensigtsmæssig placering. Det gør der dog ikke, udtalte udvalgsformanden til Folkebladet.

Mangelfund undersøgelse

Det er Birthe Harritz som nævnt helt uenig i.

Hun mener, at man burde placere anlægget ude ved DLG på Vingevej, og hun savner en mere grundig undersøgelse af muligheden for at placere det netop der.

– Jeg mener, at vi slet ikke har fået nogle ordentlige beregninger på et reelt alternativ. Man burde have lavet en meget mere grundig vurdering af muligheden for en alternativ placering, siger hun.

Her deler hun standpunkt med modstanderne af biogasanlæggets placering i Vammen.

Efter fordebatten modtog kommunen 89 indsigelser til projektet, og flere af dem pegede på, at man netop burde placere biogasanlægget ved DLG, overvejende på grund af bedre tilkørselsforhold.

Nancy Knudsen fra Vammen er én af de, der har været ude med riven over milørapportens konklusioner, som hun blandt andet i et læserbrev 3. januar beskylder for at være behæftet med en lang række faktuelle faktuelle fejl.

– Blandt andet har man vurderet den alternative placering ud fra adressen Vingevej 70, men vi har i vores materiale peget på Vingevej 68, og der er himmelvid til forskel, anfører hun over for Landsbyerne og nævner blandt andet, at en lang række af de ulemper, som redegørelsen i oversigtsform finder relevante ved Vingevej 70, ikke er gældende for Vingevej 68. Samtidig er der markante fordele ved Vingevej 68, som gør, at der er tale om et helt andet vurderingsscenarie, lyder kritikken.

Borgermøde

Hvis byrådet i morgen onsdag nikker ja til til klima- og miljøudvalgets indstilling, så bliver der en otte ugers høringsfrist med mulighed for at gentage eller komme med nye indsigelser.

Det er desuden besluttet at holde et borgermøde mandag 18. marts klokken 19 i auditoriet på AU Foulum.

Kommentarer