Samfund

Ny teknologi på renseanlæg i Bruunshåb skal fjerne medicinrester fra Viborgs spildevand

Der indføres et nyt rensetrin på renseanlægget i Bruunshåb, så det også kan fjerne medicinrester. Foto: Energi Viborg Vand

Som et af de første renseanlæg i Danmark skal Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb rense spildevandet for medicinrester.

En stor del af den medicin, vi mennesker indtager, optages ikke i kroppen, men udskilles til spildevandet.

Nogle af stofferne finder vej til naturen,  men det skal et nyt rensetrin på Viborg Centralrenseanlæg ændre.

Som et af de første renseanlæg i Danmark skal Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb, der ejes og driftes af Energi Viborg Vand, nemlig rense spildevandet for medicinrester, så der sikres en effektiv reduktion af udledningen af lægemiddelstoffer og dermed en god vandkvalitet i Nørreå, hvor vandet løber ud.

Tilføjelsen af det nye rensetrin på Viborg Centralrenseanlæg sker som en del af en omfattende fornyelse af anlægget, der både skal effektivisere rensningen og sikre, at anlægget lever op til kravene til arbejdsmiljø.

– Rensningen for medicinrester er relativt nyt, men der er ingen tvivl om, at det er noget, der bliver fokus på i de kommende år. Derfor er det også helt naturligt og rettidig omhu, at vi stiller krav om det ekstra rensetrin, når der alligevel skal ændres på anlægget. Både fordi det giver en bedre vandkvalitet, og fordi det på sigt er billigere, end hvis vi etablerer anlægget uden det ekstra rensetrin og så skal tilføje det senere, siger formanden for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, Eva Pinnerup.

Nyt i Danmark

Rensning af spildevand for medicinrester er nyt i Danmark, men der er gode erfaringer med at rense spildevand for medicinrester på renseanlæg i blandt andet Schweiz og Tyskland.

Lignende rensetrin er ligeledes på vej på renseanlæg i Aarhus, Hillerød og Køge.

Derfor finder Vandchef i Energi Viborg Vand, Flemming Hermann, det også naturligt at indføre den nye rensning i forbindelse med ændringerne i Viborg, hvor det nye renseanlæg skal erstatte seks mindre renseanlæg og samtidig sikre, at udledningen af kvælstof og fosfor til Nørreå fastholdes på et meget lavt niveau.

– Når spildevandet skal renses for medicinrester, er det en stor fordel, at vi ser ind i en central renseløsning for både Viborg by og den nordlige del af Viborg Kommune, så flest mulige medicinrester fjernes fra spildevandet og fra vandmiljøet, siger Vandchef i Energi Viborg, Flemming Hermann.

Fornyelsen af Viborg Centralrenseanlæg er et led i en proces, hvor Energi Viborg Vand over en årrække samler spildevandsrensningen i Viborg Kommune på 4 renseanlæg.

Siden 2016 er der gennemført modernisering af renseanlæggene i Karup, Bjerringbro og Stoholm – og nu kommer turen så til
Viborg Centralrenseanlæg

Udbygningen af Viborg Centralrenseanlæg forventes at foregå i perioden 2025-2027.

Et nyt filter kan, når det er færdigt, fjerne medicinresten fra spildevandet. Grafik: Sofie Steengaard Jensen

 

Kommentarer