Viborg By

Nu skal der findes kandidater til i Ældrerådet i Viborg

Nu skal der findes kandidater til Ældrerådsvalget, der falder samtidig med kommunal og regionsrådsvalg 16. november. På billedet ses det nuværende Ældreråd, som blev valgt i 2017. Arkivfoto: Viborg Kommune

Nu er der mulighed for at stille op som kandidat til Ældrerådet for perioden 2022-2025 og dermed være med til at gøre en forskel for de ældre borgere i Viborg Kommune. Valg til Ældrerådet afholdes i november.

“Stil op til Ældrerådet og gør en forskel for ældre i Viborg Kommune.” Sådan lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra kommunen.

Nu skal der nemlig findes kandidater, som har lyst til at sidde i Ældrerådet fra 2022 til 2025, så hvis man interesserer sig for ældres vilkår og har lyst til at medvirke til debat om emner, der vedrører ældre i kommunen, så er det nu, man skal melde sig som kandidat. Alle borgere, der er fyldt 60 år, har mulighed for at stemme og blive valgt til ældrerådsvalget.

– Det er vigtigt, at vi har et aktivt Ældreråd, der kommer med spørgsmål, ideer og forslag, og som vi kan spille bold op ad ved ældrepolitiske emner, fortæller formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Lone Langballe.

Viborg Kommune er derudover én af tre kommuner, der i de næste tre år indgår i en velfærdsaftale på ældreområdet, hvor kommunerne sættes fri for bureaukrati og regulering. Sammen med borgere, pårørende og andre interesserenter bliver Ældrerådet inddraget i arbejdet med udvikling af området.

Talerør for de ældre

Viborg Ældreråd rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungerer som bindeled mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af kommunens indsatser på ældreområdet.

– Som medlem af Ældrerådet er man talerør for alle kommunens borgere fra 60 år og op. Vi har mulighed for at påvirke ældres vilkår og forhold, og dermed har vi indflydelse på vores egen fremtid, det er vigtigt, siger formand for Viborg Ældreråd, Kaj Flemming Pedersen.

Orienteringsmøder

I løbet af august og september måned holder Viborg Kommune en række orienteringsmøder, hvor man kan møde medlemmer af det nuværende Ældreråd, som vil orientere om rådets arbejde. På møderne kan man derudover få mere information om, hvordan man opstiller som kandidat til valget. Der vil også være repræsentanter fra Viborg Kommunes Ældre- og Aktivitetsudvalg ved møderne.

Orienteringsmøderne finder sted:

  • Karup: 23. august 2021 kl. 16.00-17.00, Karup Kultur- og Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup.
  • Møldrup: 24. august 2021 kl. 16.00-17.00, Møldruphallen, Rugvænget 2, 9632 Møldrup.
  • Stoholm: 25. august 2021 kl. 16.00-17.00, Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm.
  • Ørum: 1. september 2021 kl. 15.30-16.30, Tjelecentret, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele.
  • Bjerringbro: 2. september 2021 kl. 15.30-16.30, Gudenåhuset, Realskolevej 12, 8850 Bjerringbro.
  • Viborg: 8. september 2021 kl. 17.30-18.30, Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Det er muligt at stille op som kandidat via det digitale opstillingsmodul på viborg.dk/aeldreraadsvalg, som er tilgængeligt i perioden 15. august – 15. september 2021.

Hybridvalg

Ældrerådsvalget holdes som hybridvalg fra den 1. november til den 16. november 2021. Det vil sige, at alle, der er tilmeldt digital post, skal stemme digitalt via et link, de modtager i deres digitale postkasse. Er man ikke tilmeldt digital post, vil man automatisk modtage et brev med en stemmeseddel og kandidatliste. Materialet til begge valgformer udsendes sidst i oktober måned.

Kommentarer