Hammershøj

Nu kommer der boliger på Jernbanegade

Sådan bliver placeringen af seks nye lejeboliger langs Jernbanegade i Hammershøj. Kortskitse: MK Huse

Et område i Hammershøj, ejet af Viborg Kommune, har i årevis ligget øde hen. Et tillæg til lokalplanen for arealet har imidlertid nu banet vejen for, at der nu kan opføres boliger på stedet. Og nu er grundene solgt.

Efter mange års stilstand sker der endeligt noget på byggegrundene langs den østlige del af Jernbanegade i Hammershøj. JT Bolig Aps har købt tre af de fire grunde, efter at Teknisk Udvalg i Viborg Kommune i starten af januar har godkendt et tillæg til lokalplanen, der tillader visse ændringer af byggeriet, der indbefatter tre dobbelthuse

Byggegrundene indgår i en ny lokalplan fra 2015 for området, der også omfattede børnehaverne Brevduen og Lærkereden, som skulle nedlægges i forbindelse med etableringen af det nye børnehus ved Hammershøj skole.

Siden blev Brevduen, som er byens gamle stationsbygning, solgt til spejderne. Lærkereden blev solgt til en lokal entreprenør, som har omdannet den tidligere børnehave til lejeboliger. Kommunen byggemodnede grundene langs Jernbanegade, og de blev sat til salg. Siden er der ikke sket mere med dem før nu.

Lokalt initiativ

Jørgen og Brian Thomassen, far og søn – og indehavere af JT Biler i Hammershøj, stiftede for et par år siden selskabet JT Bolig Aps.

De var på lige fod med mange andre borgere i lokalsamfundet frustrerede over manglende opmærksomhed fra kommunen i forhold bosætning i lokalområdet. Og de har i flere år haft kig på grundene langs Jernbanegade.

De bød derfor i starten af 2020 ind på grundene langs Jernbanegade. Dog med et alternativ forslag til byggeriet, end det, der var nedfældet i lokalplanen for området.

– I lokalplanen var Jernbanegade beskrevet som en såkaldt ‘bygade’ med krav om, at boliger skulle placeres 2,5 meter fra fortovet. Det, syntes vi, var helt ude af tråd med de krav, man stiller til en bolig i dag. Desuden kan den del af Jernbanegade slet ikke betegnes som ‘bygade’, fordi der er meget trafik fra Randersvej til Høegsvej, påpeger Jørgen Thomassen.

JT Bolig Aps sendte derfor et købstilbud til kommunen på tre af de i alt fire grunde med krav om ændringer til placeringen af boligerne.

– Det blev afvist prompte. Uanset alle vores gode argumenter, fik vi nej. Så vi droppede det projekt i første omgang, fortæller Jørgen Thomassen.

I stedet købte firmaet sidste år ‘grottegrunden’ af kommunen, og her er nu opført tre rækkehuse, som allerede er beboet.

Ny plan

De lokale ‘ejendomsiværksættere’ opgav dog ikke tanken om at opføre boliger på Jernbanegade.

De kontaktede formanden for teknisk udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby (V), som kom på besøg i Hammershøj for at lytte til udfordringerne.

– Vi blev opfordret til at sende vores forslag til Planudvalget, og så kom der skred i tingene, siger Jørgen Thomassen.

Ansøgningen fra Hammershøj blev behandlet på et møde i Teknisk udvalg i oktober sidste år, og på udvalgets møde 6. januar vedtog man et tillæg til lokalplanen, der tager højde for de ønsker, JT Bolig Aps har til især placering af byggeriet i forhold til vejen.

Jørgen  Thomassen venter lige nu på byggetilladelsen, men den, regner han med, kommer i løbet af nogle uger.

Forventningen er, at man kan sætte spaden i jorden omkring 1. april, og at boligerne er indflytningsklare til oktober.

Flere udstykninger på vej

Formand for Teknisk udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby (V), er glad for fremdriften i Hammershøj.

– Vi har længe haft et øje på Hammershøj, som ikke har fået så meget kommunal opmærksomhed de senere år. Derfor er jeg også glad for, at vi nu har bidraget til, at der kan bygges nye boliger ved Jernbanegade, siger han.

Johannes Vesterby påpeger desuden, at man fra politisk side har besluttet, at otte grunde i og omkring Hammershøj skal i spil som kommunale byggegrunde. Hvilke, der kunne være tale om, kan han dog endnu ikke sige noget om.

Omtrent sådan kommer de nye boliger ved Jernbanegade i Hammershøj til at se ud. Illustrationer: MK Huse
Grunden langs Jernbanegade i Hammershøj, hvor der nu snart skal opføres i alt seks boliger fordelt på tre grunde. Boligerne forventes at være indflytningsklare omkring oktober i år. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer