Viborg By

Nu er det en realitet: Viborg er UNESCO Creative City

Se billedserie

Tre årtiers hårdt arbejde og strategisk satsning med animation og visuel formidling har gjort Viborg til et kreativt knudepunkt – ikke blot i Danmark, men også internationalt.

Udnævnelsen som UNESCO Creative City blev markeret ved et stort symposium i Viborg mandag den 21. september med deltagelse af repræsentanter fra blandt andet LEGO, DR, Grundfos, UNESCO, Epic Games og Dansk Industri.

Men hvad betyder titlen for Viborg, for regionen og for den samlede visuelle industri i Danmark?

Elsebeth Gerner Nielsen, Formand, UNESCO’s nationalkommission

Viborg har et redskab, som vi alle sammen kan få fornøjelse af til at løse udfordringen med at realisere verdensmålene. Vi kommer ingen vegne med videnskaben, med mindre vi får kunst og kultur med, og dermed et andet sprog, som forener hjerne og hjerte.”

Christian Carlsson, XR Lead & Evangelist, Grundfos

“Hos Grundfos har vi lært, at den bedste måde at forstå, hvad teknologier som Virtual og Augmented Reality kan, er at eksperimentere med det. Man skal opleve det på kroppen, i øjenene og i hovedet for at forstå, hvad det er.”

Jan Neiiendam, Direktør, Vision Denmark

“Viborgs styrker indenfor animation og visuel formidling skal vi bruge, når vi skal dyrke denne industri i udlandet og skabe eksport. Viborgs 30-årige erfaring med at uddanne talenter skaber et fantastisk udgangspunkt for, at vi kan få nogen, der kan arbejde med det.”

Anna Porse Nielsen, CEO & Partner, Seismonaut

“Viborg er virkelig et hot spot for alt det, der handler om visuel formidling. Den position skal bruges til at skabe innovation på tværs af brancher, men samtidig styrke og udvikle det bedste miljø for at skabe stærke fortællinger.”

Per Møller Jensen, 1. viceborgmester, Viborg Kommune

“Jeg har det samme ønske, som da The Animation Workshop i tidernes morgen startede. Det, vi har opnået de sidste 30 år, det når vi – mindst – indenfor de næste 10 år ved at blive UNESCO Creative City og via det samarbejde, det påkalder sig.”

Se video-optagelser med udtalelserne i den fulde længde på dette link

Fakta

Viborg er udpeget som UNESCO Creative City under temaet Media Arts – et tema, som inddrager alle visuelle udtryksformer med teknologiske komponenter. UNESCO-netværket består nu af 17 byer – bl.a. Toronto, Tel Aviv, Austin, Dakar, Sapporo og Lyon.

Lige siden slutningen af 1980’erne har Viborg Kommune satset markant på animation og visuel formidling. Kommunen har fået skabt et kreativt miljø på internationalt niveau, der bl.a. består af The Animation Workshop, som er en af Europas førende uddannelsesinstitutioner på animationsområdet, Viborg Animation Festival, erhvervsklyngen Arsenalet, stærk børnekultur og Media College Denmark.

En analyse udført af Business Region Aarhus i 2017 kortlagde, at den visuelle industri i Viborg Kommune på dette tidspunkt havde en samlet omsætning på 13,4 mio. euro fordelt på 181 virksomheder og 590 jobs. Hertil kommer, at Viborg Kommune siden 2014 har haft sin egen unikke animationsstrategi, som udbreder alt det, Viborg kan inden for animation og visuel formidling, til snart sagt alle dele af samfundet – herunder sundheds- og uddannelsessektoren.

Netværket af UNESCO Creative Cities tæller 246 byer, der alle bruger kreativitet som strategisk faktor for udvikling. Byerne er blevet udpeget siden 2004, og netværket blev oprettet for at fremme internationalt samarbejde med og mellem de udnævnte byer.

Fundamentet for UNESCO’s arbejde er FN’s Verdensmål, som sætter fokus på stærke, forpligtende værdier som social og kulturel mangfoldighed såvel som uddannelse og ligestilling for alle.

Med sin nye titel får Viborg en vifte af nye udviklingsmuligheder og platforme. Det gælder blandt andet samarbejde med andre UNESCO Creative Cities, øget anerkendelse fra internationale aktører, bedre muligheder for funding samt øget mediesynlighed og lokalt og nationalt politisk fokus på den kreative sektor.

Kommentarer