Rødding

Mere end tre millioner kroner på vej til projekter i landdistrikterne

Med 500.000 kroner fra landdistriktsudvalget er Rødding et langt skridt tættere på at få realiseret planerne om en stor, flot legeplads ved søen. Illustration: Viborg Kommune

Legepladser, byforskønnelse og hastighedsregulering er blandt de lokale projekter, som landdistriktsudvalget har givet støtte til.

Landdistriktsudvalget har besluttet at støtte 14  projekter, som skal understøtte udviklingen i de mindre byer og landsbyer.

Kriterierne for at søge støtte er følgende indsatsområder:

Forskønnende eller udviklende projekter –  herunder nye og/eller udvidelse af tidligere eller igangværende projekter, hvortil der er meddelt støtte fra tidligere års puljer.

Udvalget havde modtaget 17 ansøgninger og kunne til mødet torsdag aften i sidste uge godkende 14 af ansøgningerne med et støttebeløb på i alt 3.379.088 kroner.

– Vi har modtaget nogle gode ansøgninger, og det er fantastisk at mærke det engagement, der ligger bag. Lokale kræfter, der vil lokalsamfundet, er afgørende for områdets udvikling, og derfor er det en glæde, at vi har mulighed for at støtte op om initiativerne, siger formand for Landdistriktsudvalget Kim Dongsgaard.

Tilskud til legepladser

En af ansøgningerne, landdistriktsudvalget har kvitteret positivt for, kommer fra Rødding, hvor en arbejdsgruppe under Lokalrådet har søgt om midler til en stor legeplads tæt ved søen.

Legepladsen  støttes med en halv million fra puljen, og med fondsmidler og lokale donationer er man tæt på at være i mål med projektet, der nu ’bare’ mangler 350.000 kroner for at være i mål.

En anden af ansøgningerne var til en ny legeplads på Ahornvej i Møldrup. Den gamle legeplads er nedslidt og der ønskes en ny, der vil gøre det rekreative område indbydende til aktiv leg, samvær og udeliv.

De 14 projekter, der har fået del i puljen

 • Borgerforeningen for Nr. Rind og Omegn: 480.000 kroner
 • Finderup By og Land: 100.000 kroner
 • Hersom Bjerregrav Borgerforening: 260.000 kroner
 • Møldrup Borgerforening: 295.000 kroner
 • Mønsted og Omegns lokalråd: 55.903 kroner
 • Rødding Lokalråd: 500.000 kroner
 • Sahl Kultur- og Idræts-foreningen: 270.000 kroner
 • Skals Borgerforening: 158.000 kroner
 • Skelhøje Borgerforening: 200.000 kroner
 • Sparkær Borgerforening: 291.125 kroner
 • Støtteforeningen for Daugbjerg Minilandsby: 178.125 kroner
 • Tastum Borgerforening: 175.535 kroner
 • Vejrumbro’s Venner : 125.400 kroner
 • Vroue Beboerforening: 290.000 kroner

Kommentarer