Hammershøj

Lokalplan på plads – Nu får Hammershøj nye kommunale byggegrunde

Denne illustration fra lokalplanen viser, hvordan det nye bolig- område kunne se ud med 16 udstykninger. Planen giver dog også mulighed for anden bebyggelse, der kunne give flere boliger. Et grønt område og et regnvandsbassin indgår også i den nye lokalplan. Illustration: Viborg Kommune

Onsdag i sidste uge godkendte Viborg byråd lokalplanen for et nyt boligområde ved Pilevej i Hammershøj, der nu kan se frem til nye byggegrunde, som byen har sukket efter i årevis.

I Hammershøj er man rigtigt glade, efter Viborg byråd i sidste uge vedtog lokalplanen for et område mellem Pilevej og Hviddingvej, hvor man nu kan gå i gang med planlægningen af et nyt boligområde.

Byrådets beslutning kommer nemlig betimeligt i forlængelse af et borgermøde vedrørende en lokal byudviklingsplan  (LUP) for Hammershøj og omegn, der blev afholdt 5. september i Torvehallen.

– Vi havde et virkeligt godt møde med mange fremmødte, og der kom mange relevante forslag på bordet; men ønsket om kommunale byggegrunde, så vi kan få flere borgere til byen, overskyggede alt, så vi er meget glade for byrådets beslutning, siger Lars Antonsen, formand for Hammershøj Borgerforening.

Hammershøj lokalt knudepunkt

Han har på foreningens og byens vegne i mange år været i dialog med flere lokale byrådspolitikere for at rette opmærksomheden mod kommunens østlige egn med Hammershøj som vækstmotor og centralt knudepunkt for et stort opland.

Den pointe deler Lars Mogensen fra Bigum, der kom i byrådet for Venstre ved det seneste kommunalvalg.

– Hammershøj har med sin placering mellem Viborg og Randers og tæt på E45 et potentiale til at blive en vækstby. Hammershøj har alle de faciliteter, der skal til, for at man bosætter sig; vuggestue, børnehave, en velfungerende skole samt en række fritidsfaciliteter samt en ny dagligvareforretning. Jeg håber, der bliver god efterspørgsel på grundene i den nye udstykning, og fremadrettet må vi sørge for at være på forkant med byggegrunde, siger han.

To andre Tjele-politikere pointerede på byrådsmødet vigtigheden af at skabe udvikling i Hammershøj i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen.

– Det er i den grad tiltrængt med det boliområde. Hammershøj har længe været underforsynet med byggegrunde. Vi skal også indtænke Hammershøj i vores randstrategi; den kan blive en vigtig pendlerby også for Randers, og på samme måde skal vi også tænke på byudvikling for vores øvrige randbyer i kommunen, sagde Johannes Vesterby (V).

Han blev suppleret af Birthe Harritz (S):

– Det her er er en vigtig beslutning. Nu kommer der også varer på hylderne i Hammershøj, sagde hun.

Kort om lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til to etager.

Vejadgang sker fra Pilevej, og der udlægges areal til vej- og stiforbindelser, herunder reetablering af en eksisterende stiforbindelse mellem Hviddingvej og Pilevej.

Der udlægges areal til et fælles grønt opholdsareal samt et regnvandsbassin.

Lokalplanforslaget indeholder en række bestemmelser til sikring af grundvandet, herunder skærpede materialekrav og begrænsninger i forhold til nedsivning af overfladevand, da lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som samtidig er vurderet særligt sårbart.

Det er dette område mellem Nørbækvej og Pilevej, kommunen vil udstykke til et sted mellem 11 og 16 nye boliger. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Kommentarer