Stoholm

Landsbypedeller holdt træf med besøg af politikere og embedsfolk

I dag var der træf i stoholm for landsbypedellerne i Viborg Kommune. Her deltog foruden de mange frivillige flere politikere, blandt andre Kristian Pihl Lorentzen (V), som er stor tilhænger af ’VibLand-modellen’. Fremsendt foto

Mandag  var der træf for kommunens landsbypedeller i Stoholm. Her mødtes omkring 100 af de mange frivillige, som er med til at passe og pleje landsbyerne, med politikere og embedsfolk fra kommunen.

Siden VibLand (Viborg Landsbysammenslutning) blev stiftet i 2015 har arbejdet med at få organiseret frivillige landsbypedeller haft en høj prioritering.

Konceptet blev oprindeligt født i Møldrup med tidligere formand for VibLand, Lone Kastberg, i spidsen

VibLand har de forløbne år i samarbejde med Viborg Kommune fået skabt nogle gode rammer for det frivillige arbejde, der gør en stor forskel i landsbyerne.

VibLand har blandt andet sørget for at få en forsikringsaftale i stand for de frillige ’grønne mænd og kvinder’, og så udstyrer organisationen desuden landsbypedellerne med grønne veste og kasketter, så de er let genkendelige i deres lokalområder.

Workshop og vidensdeling

I løbet af årene har stadigt flere landsbyer valgt at organisere et korps af landsbypedeller, og derfor besluttede man i VibLand, også på baggrund af efterspørgsel, at  arrangere nogle workshops, hvor de mange frivillige kunne mødes  og udveksle erfaringer.

Første gang fandt sted i juni sidste år i Møldrup. Siden har coronaen forpurret flere tiltag, men mandag i sidste uge lykkedes det at samle omkring 100 landsbypedeller fra hele kommunen til en eftermiddag med masser af input og udveksling.

Træffet blev holdt i Stoholm og startede med oplæg i byens Fritids- og Kulturcenter.

Formand for bogerforeningen, Susanne Bak fortalte om, hvordan byen har udviklet sig gennem en målrettet indsats, og netop landsbypedelordningen fungerer godt i byen i tæt samarbejde med Viborg Kommune.

Herefter holdt Kristian Pihl Lorentzen (V), som er stor tilhænger af ’VibLand-modellen’ omkring landsbypedellerne, et kort indlæg om vigtigheden af det frivillige arbejde.

Viborg Kommune var også repræsenteret ved planchef Karl Johan Legaard Johnsen, som redegjorde for de mere tekniske detaljer i samarbejde mellem kommunen og VibLand omkring landsbypdel-ordningen.

Efter pause og snak mellem deltagerne, var der en mindre rundvisning i Stoholm til nogle pejlemærker for byens positive udvikling. Herefter sluttede arrangementet med snak over en hotdog, som Lions Møldrup sørgede for.

Alle var glade for arrangementet, som nok bliver en tilbagevendende begivenhed.

Lions Møldrup sørgede for, at der var pølser til alle til det velbesøgte arrangement. Fremsendt foto

Kommentarer