Samfund

Kvistens Taskforce bryder tabu om senfølger efter seksuelle overgreb

Kvistens Taskforce spiller en vigtig rolle i aftabuiseringen af seksuelle overgreb i barndommen. Skyld- og skamfølelsen hos offeret er noget af det tungeste at bære på, og derfor opfordrer de til, at vi bliver bedre til at tale med hinanden – også om det svære. Foto: Morten Dueholm

Kvistens Taskforce er en gruppe mænd og kvinder, der kæmper for at bryde tabuer om seksuelle overgreb og senfølger. Onsdag den 24. maj holder de et gratis oplæg i Viborg om deres personlige kamp for at leve et godt liv på trods af en hård barndom.

Hvordan påvirker seksuelle overgreb hverdagen mange år efter? Hvad er senfølger? Hvordan skal vi hjælpe dem, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen?

Nogle af de spørgsmål forsøger Kvistens Taskforce at besvare, når de inviterer til et ærligt indblik i deres egen kamp for at finde livskvalitet trods en barndom med seksuelt misbrug.

Det sker ved et arrangement på Hovedbiblioteket i Viborg onsdag den 24. maj, hvor der vil være oplæg ved Helle Kyed, der er en del af Kvistens Taskforce, samt psykoterapeut Jesper Brandt fra Kvisten vil supplere med information om Kvistens behandlingstilbud til voksne med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Senfølger er en samlet betegnelse for en lang række følelsesmæssige, sociale, seksuelle, psykiske og fysiske vanskeligheder, der er opstået som konsekvens af seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Hyppigt forekommende er blandt andet angst, stress, PTSD, afhængigheder af stoffer, alkohol og lavt selvværd.

Helle Kyed er en del af Kvistens Taskforce. Den 24. maj tager hun bladet for munden og fortæller om sin egen kamp for at få et godt liv. Foto: Morten Dueholm

Berøringsangst og skam forbundet med seksuelleovergreb i barndommen

Der er et videnshul og en dialog, vi mangler at tage, mener Helle Kyed, der vil dele sine erfaringer til oplægget.

– Den største omvæltning skete i mig selv. Jeg bar rundt på en kæmpe skyld- og skamfølelse, og det har kostet tårer og venskaber at lære at turde tro på mig selv og mine egne evner. Vi kan blive meget bedre til at hjælpe hinanden ved at turde at tale om og rumme det, der er svært, siger hun.

Hvis man som barn udsættes for seksuelle overgreb, vil op til 80 procent udvikle senfølger, der kan have alvorlige indvirkninger på ens livssituation mange år efter. Derfor er det vigtigt at opsøge hjælp og tale om det, hvis man er i tvivl om, hvorvidt udfordringerne i hverdagen har rod i traumer fra barndommen med seksuelle overgreb, lyder det.

– Der er stor berøringsangst overfor emnet, og det kan være enormt svært at lægge skammen bag sig og fortælle, hvis man har været udsat for seksuelle overgreb, hvis ikke det bliver taget godt imod. Men man kan få det bedre, hvis man sætter sig selv fri og erkender, at det aldrig var din skyld, at du blev udsat for overgreb.

Alle er velkomne til arrangementet, som finder sted onsdag 24. maj klokken 17 til 19 på Hovedbiblioteket, lokale M3, Vesterbrogade 15 i Viborg

Jesper Brandt er koordinator for Taskforcen og psykoterapeut i Kvisten. Foto: Morten Dueholm

Om Kvisten 

Kvistens Taskforce består af mænd og kvinder, der tidligere har modtaget terapi i Kvisten. Taskforcen holder oplæg for fagpersoner og for alle, der har lyst til at lytte. De spiller en vigtig rolle i opsporing og information om muligheder for at få hjælp til voksne, der har oplevet seksuelle overgreb, inden de fyldte 18 år.

Kvisten er en landsdækkende social organisation med base i Bjerringbro, der tilbyder behandling til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barn- eller ungdom med henblik på at opnå bedre livskvalitet. Gennem psykoterapiforløb ledt an af de mere end 80 frivillige psykoterapeuter og psykologer, hjælper Kvisten årligt mere end 400 senfølgerramte og deres pårørende.

Har man spørgsmål til terapi eller brug for information om Kvisten, er man mere end velkommen til at kontakte foreningen på telefon 88 44 81 40.

For at blive skrevet op til at modtage behandling i Kvisten, skal man henvende sig til visitationstelefonen mandag til torsdag mellem klokken 10 og 14 på telefon 88 44 81 41.

Taskforceoplægget er en del af en synlighedsindsats for Kvistens tilbud. Indsatsen er støttet af Velliv Foreningen.

Kommentarer