Samfund

Kulturprinsen i Viborg modtager millioner til at højne børnekultur i hele landet

Foto fra projektet LegeKunst. Pressefoto: Kulturprinsen

Med en bevilling i 2023 på to millioner kroner fra Kulturministeriet får Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, der har base i Viborg, nu mulighed for at udvide sit arbejde med at give børn i dagtilbud og skoler i hele landet lige adgang til inddragelse og deltagelse i kunst og kultur.

Kulturministeriet har i dag meldt ud, at et bredt flertal i Folketinget er enige om fordelingen af mere end 300 millioner kroner til kulturinitiativer i hele landet, og Kulturprinsen i Viborg er på listen over modtagere.

I dagens pressemeddelelse fra Kulturministeriet siger Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, blandt andet:

– Jeg er særligt glad for det vigtige og stærke fokus på børn og unges møde med kulturen. Med midler til blandt andet Huskunstnerordningen og til Kulturprinsens vigtige arbejde med at blive nationalt videnscenter for at sikre alle børn og unges ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag.

Langsigtet strategi i Viborg skaber resultater

Viborg Kommune har i mange år arbejdet med målrettet med at styrke børnekulturen, og borgmester Ulrik Wilbek er derfor meget begejstret for tildelingen af de to millioner kroner fra Kulturministeriet.

– Vi er stolte af Kulturprinsen i Viborg, der skaber fantastiske kulturprojekter for børn og unge, som kommer helt ud at arbejde i børnenes hverdag – både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Tildelingen af midler ser jeg som en flot blåstempling af kommunens langsigtede strategi og Kulturprinsens store arbejde med at skabe et nationalt videnscenter indenfor børnekultur til stor glæde for vores børn og unge, siger han.

Børnekulturel praksis styrkes

Dagens nyhed vækker særlig stor glæde hos Kulturprinsens centerchef, Ulla Voss Gjesing.

– Kulturprinsen har de sidste 20 år samlet og videreformidlet viden og erfaring med børnekulturel praksis i krydsfeltet mellem kunstnere og kulturinstitutioner, børn, lærere og pædagoger i dagtilbud, SFO og skole. Der er tilknyttet forskning til mange af projekterne, og der er tradition for stærke samarbejder med blandt andet lærer- og pædagoguddannelserne. Det er hele denne børnekulturelle praksis, der nu styrkes, og vi glæder os til at omsætte pengene til konkrete projekter, der gør en forskel i børn og unges hverdag, siger hun.

Legekunst i 24 kommuner

Et godt eksempel på Kulturprinsens arbejde er det store, nationale projekt LegeKunst, som lige nu er i den afsluttende fase.

LegeKunst har gennem fire år og med en bevilling på 28 millioner kroner fra Nordea-fonden givet plads til leg, dannelse og nye fællesskaber gennem kunst i dagtilbud i 24 kommuner i hele landet.

Mange børn mistrives, og forskningen i LegeKunst viser, at de længerevarende kunstforløb skaber mere leg, nærvær og fordybelse mellem børn og voksne. Samtidig giver det børnene mulighed for at få nye venner og flytte sig fra fastlåste mønstre og hierarkier. Det er alle vægtige parametre for trivsel og er ligeledes DNA’et i Kulturprinsens øvrige projekter i SFO- og skoleregi, lyder det i pressemeddelelsen.

 

Kommentarer