Hammershøj

Indvielse af Høegsparken: Der er fart på i Hammershøj

Se billedserie Formand for teknik og miljø ved Viborg Kommune, Johannes Vesterby (V), indviede i flot stil på løbehjul den nye aktivitetspark i Hammershøj. Foto: Gitte Hagsholm

Hammershøj er inde i en god udvikling med mange projekter undervejs. Et af dem, som nu er gennemført, er Høegsparken, der blev indviet i lørdags 16. oktober.

Igennem mere end to år har en gruppe af borgere under Hammershøj borgerforening arbejdet med projektet ‘Forskønnelse af Høegsparken i Hammershøj’.

En lidt kedelig og overset grøn plet i byen, hvor jernbanen for mange år siden lå, er på initiativ fra Viborg Kommune og med en stor indsats fra lokale borgere blevet omdannet til en indbydende aktivitets- og bevægelsespark til glæde for byens borgere i alle aldre.

Festlig indvielse

Lørdag 16. oktober var der indvielse af byens nye aktivitetspark, hvor et pænt opbud af børn og voksne, trods efterårsferie, var mødt op for at fejre begivenheden.

Anja Poulsen fra borgerforeningen, som har været primus motor på projektet, bød velkommen. Hun takkede kommunen og sponsorer for den økonomiske støtte på godt en million kroner, projektet har kostet, og  så opfordrede hun til, at byens borgere, unge som ældre, vil gøre brug af det nye område i byen.

– Vi håber, at I alle vil tage godt imod de nye tiltag og benytte parken fremadrettet til for eksempel fødselsdage, firmaarrangementer og andre sammenkomster samt almindeligt, hyggeligt samvær, sagde hun og opfordrede samtidig til, at alle hjælper hinanden med at passe på de nye faciliteter.

Frisk start

Formand for teknisk udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby (V), var inviteret til at klippe snoren.

I sin tale forud kauserede han over Hammershøjs historie med de udfordringer, der har været undervejs siden Hammershøj Borger- og Håndværkerforening, som det hed dengang, blev stiftet i 1922.

I 1972 kunne foreningen fejre 50 års jubilæum. Det skete lige efter kommunesammenlægningen, hvor den lille sognekommune blev en del af Tjele Kommune, berettede Johannes Vesterby og citerede fra de kommunale arkiver:

“Jeg håber, folk i Hammershøj fortsat vil stå sammen omkring Borgerforeningen. Med storkommunen er vi på en måde blevet en slags formidler mellem kommunalbestyrelsen og borgerne.”

Sådan sagde den daværende formand for borgerforeningen, Marius Høeg.

– Samme mand, som i eftertiden lagde jord til et helt nyt boligområde, Høegsvej, og som nu også lægger navn til en ny og spændende aktivitetspark i Hammershøj, fortalte Johannes Vesterby.

Han roste samtidig byens aktører for et benhårdt arbejde med at få gang i udviklingen af byen og lokalområdet.

– I har med det her projekt skabt mere liv og tilgængelighed i byen, og det er sket i et godt samarbejde med kommunen. Det er et glimrendende startskud til den udviklingsplan, I snart skal i gang med, sagde Johannes Vesterby.

Herefter klippede han snoren og indviede parken med en hurtig tur på et lånt, lyserødt løbehjul ned ad den nye streetbane.

Krokus, krolf og kamsteg

Efter den officielle indvielse hjalp børn og voksne hinanden med at lægge 5000 krokusløg i seks markerede felter i parken, som til foråret vil fremstå endnu mere imødekommende med et farverigt blomsterhav.

Nogle af de ældre borgere testede krolfbanen, mens børnene gav den gas på streetbanen, og i det nyligt opførte læskur ved de udvidede petanquebaner, blev der lavet kamstegsburgere, så de fremmødte kunne gå hjem og holde weekend, mætte på gode oplevelser og god mad.

Børn og især voksne hjalp hinanden med at plante 5000 blomsterløg i afmærkede arealer i Høegsparken, som næste forår vil stå klædt i et farverigt blomsterflor. Foto: Gitte Hagsholm
Veninderne Maya (i midten) og Kristine (tv) på hhv. 9 og 8 år fik hjælp fra Mayas hund, Alba, til at grave huller til blomsterløg. Foto: Gitte Hagsholm
Nogle af byens ældre borgere testede krolfbanen. Foto: Gitte Hagsholm
Den nye streetbane er blevet et hit blandt byens børn. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer