Viborg By

HTX-elever udvikler virtual reality til undervisning

Game Design eleverne på Midtbyens Gymnasium HTX skal være frontløbere i udviklingen af Virtual Reality (VR) i undervisningen. Midtbyens Gymnasium (HTX) skal de kommende to år være med til at udvikle Virtual Reality til undervisning på gymnasiet. VR simulationernes formål er at gøre matematik og fysik mere konkret og interessant.

Fremtidens læring skal understøttes af de mange nye virtuelle muligheder. Derfor kaster fire gymnasier i Region Midt sig over at udvikle simulationer til matematik og fysik gennem Virtual Reality mediet. Game Design-eleverne på HTX er en vigtig brik i projektet, og gymnasiet har netop bygget et nyt Game- og VR-Lab, med det seneste nye inden for Virtual Reality.

Fordelen for eleverne er, at de lærer på en helt anden måde.

– Det, der før var svært at forstå og svært at omsætte til noget rigtigt i elevens verden, er nu pludselig nærværende og en del af den oplevelse, eleven skal igennem for at lære, fortæller Leif Rye Hauerslev, der er uddannelsesleder på Midtbyens Gymnasium HTX i Viborg.

Det er de tekniske gymnasier i Viborg, Horsens, Holstebro og Thisted, samt softwareudviklings- virksomheden Decochon, som skal samarbejde om at udvikle i alt 10 VR simulationer de næste to år. Der skydes knap to millioner kroner i et projektet, hvor Region Midt står for størstedelen af bidraget.

Den virkelige uvirkelige verden

Leif Rye Hauerslev kan se et stort potentiale i undervisning ved brug af Virtual Reality.

– Vi kan gøre vores undervisning mere konkret ved brugen af Virtual Reality. Det betyder, at vi eksempelvis får mulighed for at sende eleverne til London, en tur til den internationale rumstation, ind i kroppen på et menneske eller som pyramidebygger i oldtidens Egypten. Tag brillerne på – og du er i gang, fortæller uddannelseslederen.

Ideen er, at man ifører sig et sæt briller med tilhørende ”virtuelle hænder”, som er koblet op til computeren og sensorer i rummet, der registrer elevens bevægelser. Det betyder, at eleven kan bevæge sig ubesværet rundt i det virtuelle miljø og interagere, som vedkommende vil. Eller sagt på en anden måde: det føles som at være der selv. Læringen foregår helt konkret ved, at eleven interagerer med omgivelserne i det virtuelle rum. Altså eksempelvis, faktisk bygger en pyramide og regner på konstruktionen.

Det bliver et hårdt og spændende arbejde for lærere og elever de kommende år. Der skal igangsættes et omfattende kodningsarbejde, det grafiske udtryk skal udvikles så unge mennesker, det er vant til at spille, synes det er fedt – og så skal der testes, forklarer Leif Rye Hauerslev.

I tillæg hertil vil eleverne få tilbudt internships i samarbejde med softwareudviklingsvirksomheden, så de får oplevet en rigtig udviklingsproces fra start til slut.

 

Kommentarer