Bjerringbro

Gudenåhusets foyer omdannes til Kulturtorv – etape 1 starter nu

I de kommende måneder udføres første etape af den renovering, der skal omdanne Gudenåhusets foyer til et Kulturtorv med plads til både ophold og aktiviteter. I første omgang etableres en ny trappe og derfor vil adgang til den øverste etage i Gudenåhuset frem til starten af marts foregå via husets elevator.   

Plads til ophold og aktiviteter 

Arbejdet med at omdanne Gudenåhusets foyer til et Kulturtorv igangsættes umiddelbart efter nytår. Der skal i første omgang laves en ny trappe med sidde-, gang- og legeområde. Senere vil der også ske ændringer i facaden, idet der etableres et større indgangsparti med et bredt vindfang og skydedøre, der gør det muligt at skabe bedre forbindelse med Niels Due Jensens Plads lige udenfor. Dørene vil kunne stå åbne på lune dage om sommeren. 

Trappen får som beskrevet en række forskellige funktioner og skaber desuden adgang til bibliotek, borgerservice og biograf. Trappen bliver lavet i træ, hvilket forventes også vil gøre akustikken i rummet betydeligt bedre end i dag. Dette vil gøre det muligt at skabe mindre aktiviteter i selve foyerområdet – for eksempel i forbindelse med kulturugen og skoleferier. 

Omdannelsen af foyeren til Kulturtorv er en del af helhedsplanen for udviklingen af den centrale del af Bjerringbro og støttes af Bjerringbro Elværksfond og Lokale og Anlægsfonden.  

Byggeperiode for etape 1

Arbejdet med at nedbryde den nuværende trappe og bygge en ny vil vare frem til starten af marts. 

Der vil i byggeperioden som udgangspunkt være åbent i bibliotek, borgerservice, café og lokalhistorisk arkiv som sædvanligt. Derimod vil der være lukket i udstillingslokalet og Møderum Vest. Møder i byggeperioden henvises til bibliotekets læsesal. 

Når Corona-restriktionerne vedrørende arrangementer ophæves, vil der også være adgang til Viften, som dog i øjeblikket bruges til Covid 19-kviktest. 

Der er endnu ikke lavet tidsplan for etape 2 af ombygningen, der berører facade og indgangsparti, men arbejdet vil foregå i første halvår af 2022.  

Kommentarer