Frederiks

Generalforsamling viste et VibLand i god gænge

Kommunalforsker Roger Buch holdt et indlæg, der gav anledning til stor debat. Deltagerne var ganske enkelt ikke enige i kommunalforskerens pessimistiske udsagn om fortsat negativ befolkningstilvækst i landdistrikterne. Foto: Fie Coenen

Trods beskedent fremmøde, så var der stort engagement og livlig debat, da Vibland (Viborg Landsbysammenslutning) forrige uge afholdt den årlige generalforsamling, denne gang på Dagcenteret i Frederiks. Nu har bestyrelsen konstitueret sig.

LANDDISTRIKT – Knapt 30 deltog da Vibland havde generalforsamling på Dagcenteret i Frederiks onsdag den 20. april. Aftenen blev delt op i tre afdelinger. Først fik Gitte Nødskov, der er formand for Alhedens Borgerforening ordet som vært for arrangementet. Gitte Nødskov fortalte kort om Frederiks, og om borgerforeningens over hundredeårige historie. 

Gitte Nødskov, Frederiks, holdt et indlæg om landsbyens udvikling og modtog et lille erkendtlighed for indsatsen af formand, Michael Høbjerg. Foto: Knud Gaarn-Larsen

– De seneste år har vi været optaget af byfornyelse, at få landsbypedeller i aktion, at få ny julebelysning, at etablere 24 blomsterkummer i hovedgaden, etablering af infostandere, medlemsblad, kalender og meget andet, fortalte Gitte Nødskov, mens hun tegnede et billede af en aktiv by og forening, der tæller et sted mellem 320 og 340 medlemmer, og hun kunne også løfte sløret for nye projekter, der især retter sig mod unge.

Vandring mod byerne

Efter Gitte Nødskovs indlæg tog kommunalforsker Roger Buch over. Han kunne med eksempler og en del statistikker forklare, hvordan udviklingen gennem mange år har gjort, at folk flytter fra landområder til byer, og det på trods af skiftende regeringers forsøg på at vende udviklingen. Roger Buchs foredrag gav anledning til en del debat, da deltagerne ved generalforsamlingen ganske enkelt ikke var  enige i kommunalforskerens pessimistiske udsagn om den fortsatte negative befolkningstilvækst i landdistrikterne.

Generalforsamling

Sidste afdeling var den egentlige generalforsamling, hvor formand Michael Højbjerg fortalte om alle de mange skibe, foreningen har været med til at sætte i søen siden sidste generalforsamling 25. august 2021, hvor Fie Coenen, Kristian Olesen og selvsamme Michael Højbjerg kom ind i bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende møde blev Lone Kastberg genvalgt som formand, men da Lone Kastberg blev valgt til kommunalbestyrelsen, valgte hun at trække sig, og Michael der var næstformand fik formandsposten. 

– Tak Lone Kastberg for det kæmpe arbejde, som du har gjort for at bygge VibLand op fra grunden fra den spæde start i 2015 og indtil i dag. Lone forbliver repræsentant for Møldrup og vil stadig være Viborgs repræsentant i Landdistrikternes Fællesråd, hvor hun også sidder i bestyrelsen, sagde Michael Højbjerg i sin beretning. 

Trods beskedent fremmøde ved generalforsamlingen, så var der god energi og begejstring for både opnåede resultater og fremtidige projekter. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Turist i egen kommune

Et af Viblands initiativer, ‘Turist i egen kommune’, er under løbende udvikling, berettede formanden.

– Der ikke noget vi bliver helt færdige med, for der arbejdes løbende lokalt med at udvikle adgangen til naturområder og meget andet,  sagde Michael Højbjerg og tilføjede:

– Vi støtter meget op omkring de lokale værdier, der ikke nødvendig findes noget kommercielt underlag i, men som er vigtige for at få folk ud vi vores nærområder. 

Landsbypedeller

De grønne landsbypedeller er blevet en meget synlig succes i mange landsbyer.

– Vores Landsbypedeller klør fortsat på til alles glæde. Samarbejdsordningen, som blev startet gennem VibLand, fungerer rigtigt godt, og der er for tiden omkring tyve landsbyer med landsbypedelgrupper med i ordningen, og flere er på vej, berettede formanden og han fortalte om et genstartsmøde, efter to år coronastop, med pedelgrupperne i Stoholm den 21. marts. Her kom omkring 100 pedeller, og det var en hyggelig gensyn op der blev snakket meget. 

Mandag 21. marts var der træf i stoholm for landsbypedellerne i Viborg Kommune. Her deltog foruden de mange pedeller flere politikere, blandt andre Kristian Pihl Lorentzen (V), som er stor tilhænger af ’VibLand-modellen’. Fremsendt foto

Sundhed i landdistrikterne

Sidste efterår mødtes man med det gamle sundhedsudvalg for at drøfte muligheder for at bruge ‘Turist i egen kommune’, som en aktivitet til at styrke sundheden i landdistrikterne. Det arbejdes der videre med.

Energimesse

VibLand planlægger en Energimesse i Rødkærsbrohallen den 3. september. Formålet er at dels skabe mulighed for beboere i VibLand, der i dag har eget gas- eller oliefyr at se på muligheder til grønnere energi former. Her vil vi, så langt muligt, at få lokale håndværkere at udstille sine produkter og præsentere nye muligheder, fortalte Michael Højbjerg, og han sluttede sin beretning med at fortælle, at man agter at opbygge en vidensbank på hjemmesiden vibland.dk. 

Mindre bestyrelse

Der var genvalg til Susanne Kraft fra Kvorning og Gitte Hagsholm fra Hammershøj. Carsten Christensen ønskede ikke genvalg, og da vedtægterne åbnede mulighed for, at man kan køre med en mindre bestyrelse, blev det vedtaget. Kurt Madsen fra Rødkærsbro genvalgtes som suppleant, mens Allan Thomsen fra Kølvrå blev valgt som ny andensuppleant.

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde sidste uge konstitueret sig således, at Michael Højbjerg fortsætter som formand, Fie Coenen som næstformand og  Ida Korgaard, som kasserer. Desuden fortsætter Susanne Kraft som sekretær og Kirsten Andersen som medlemskoordinator. 1. og 2. supplanter er henholdsvis Kurt Madsen og nyvalgte Allan Thomsen. 

VibLands nye bestyrelse minus tre medlemmer, der ikke kunne være tilstede ved generalforsamlingen. Fra venstre: Fie Coenen (næstformand), Lindum, Ida Korgaard (kasserer), Hvam, Michael Højbjerg (formand), Karup, Kirsten Andersen (medlemskoordinator), Klejtrup, Susanne Kraft (sekretær), Kvorning, samt Allan Thomsen (nyvalgt 2. suppleant), Kølvrå. Gitte Hagsholm, Hammershøj, Kristian Olesen, Sparkær, samt Kurt Madsen (1. suppleant), Rødkærsbro var ikke til stede. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Kommentarer