Tange

Friluftsrådet: Tange sø skal bevares som samlingspunkt for friluftsliv

Friluftsrådet mener, at Tange Sø bør bevares på grund af det store potentiale for friluftsliv. Arkivfoto: Jan Szwed

Friluftsrådet peger på løsninger, der både bevarer søen og genopretter naturen i Gudenåen i debatten om den kunstige midtjyske sø, Tange sø. Søen har stor betydning for borgeres og foreningers friluftsliv, og det skal tages med i regnestykket, når søens fremtid afgøres, mener paraplyorganisationen.

Mellem Ans og Bjerringbro i Midtjylland ligger en 13 kilometer lang kunstig sø som længe har været til stor debat. Vandet i søen kommer fra Gudenåen og siden der for hundrede år siden blev bygget en dæmning, har søen udviklet sig til et samlingspunkt i Ans, der har stor rekreativ værdi for lokalområdet. Det er her man går tur, det er her børn og unge sejler i joller og her man tager på kanotur om sommeren. Og det skal der fortsat være mulighed for, mener Friluftsrådet.

Læs også: Flere tusinde demonstrerede for bevarelse af Tange Sø

Friluftsrådet, der sidder med i arbejdsgruppen, bakker op om den samlede indstilling til ministeren, men peger på, at der er stærke rekreative og landskabelige interesser knyttet til Tange sø og til Gudenåen.

Derfor foreslår Friluftsrådet og de lokale friluftsråd i området, at politikerne vælger de løsninger, hvor naturen respekteres og miljøet forbedres, men hvor søen bevares i den nuværende størrelse – det såkaldt ‘lange omløbsstryg’.

– Vi peger på de forslag, der er både-og – altså hvor vi både får genskabt en unik natur i Gudenåsystemet og prioriterer de gode friluftsmuligheder for lokalområdet som bevarelse af Tange Sø giver. Måske kan man endda styrke de rekreative muligheder, når man laver et så stort naturgenopretningsprojekt, så flere får glæde og af og kan få gode naturoplevelser i området” siger Jacob Jensen, næstformand i Friluftsrådet, der har siddet med i arbejdsgruppen og løbende været i dialog med de tre lokale friluftsråd i området.

Tag friluftslivet med regnestykket

Arbejdsgruppen anerkender, at de mange rekreative og landskabelige interesser knyttet til Tange Sø og til Gudenåen, men Friluftsrådet mener ikke, at der har været tilstrækkelig viden og fokus på den del, der handler om oplevelsesværdierne og potentialet på de rekreative værdier og muligheder i området.

– Det er helt nødvendigt, at ministeriet gennemfører en samfundsøkonomisk analyse af den rekreative værdi, der både omfatter befolkningens og foreningers brug af området, bosætning og potentialet for eksempelvis turisme. Det skal simpelthen regnes med i de valgte løsningsmodeller, så politikerne kan træffe en beslutning på et helhedsorienteret og fyldestgørende grundlag, siger Jacob Jensen.

Kommentarer