Foulum

Foredrag: Med solen som nabo

Den 27. april inviterer Forskningscenter Foulum på et offentligt foredrag med Mads Faurschou Knudsen og Christoffer Karoff, begge lektorer ved Aarhus Universitet. De vil fortælle om, hvor afhængige vi på jorden er af vores store nabo: Solen

Uden Solen var der ikke liv på Jorden, men den energi, vi får fra Solen, ændrer sig gennem tiden og påvirker i høj grad klimaet på Jorden. Hør om, hvordan Solen har styret istiderne, og hvordan eksplosioner på Solen kan få fatale konsekvenser for Jordens økosystem og den moderne civilisation.

For at forstå, hvordan livet er opstået og udviklet på Jorden, er det derfor vigtigt at forstå, hvordan den energi, vi modtager fra Solen har ændret sig på grund af ændringer i Solens lysstyrke og Jordens bane omkring Solen. Også fremover vil energien fra Solen ændre sig og påvirke betingelserne for livet på Jorden.

De to lektorer vil i foredraget blandt andet se på, hvordan Solen, via de såkaldte Milankovic-cyklusser, er en af drivkræfterne bag istidernes kommen og gåen – og hermed udbredelsen af det moderne menneske; hvordan ændringer i Solen styrer hyppigheden af den regnfulde Monsun i det østlige Asien; og hvordan Solen måske også var årsagen til den lille istid i 1600-tallet.

Vores urolige Sol kan således påvirke betingelserne for liv på Jorden på flere forskellige måder og over mange tids- skalaer – fra minutter til årtusinder. En bedre forståelse af Solens dynamik giver i sidste ende de nødvendige rammer for at forstå dynamikkerne på Jorden og koblingen til hele solsystemet. Det giver os bedre muligheder for at imødegå potentielt farlige påvirkninger fra Solen, som dem vi kan forvente for eksempel fra superflares.

Foredraget er gratis og starter klokken 19.

Kommentarer