Viborg By

Foredrag om herreds- og byfogeder af forfatter Ole Færch

Herreds- og byfogederne, samt skriverne var vigtige i samfundet. De blev oprindeligt udnævnt af lensmændene.

Fogederne skulle være økonomisk velfunderede, så de kunne betale for de forkerte domme.

Først 1821 krævedes juridisk embedseksamen. Embederne var eftertragtede og blev søgt videregivet til en søn eller en svigersøn, og man søgte at indgifte børnene i embederne i naboherrederne, i præstestanden, i fogedembeder på godserne, i storbønderne og lavadelen.

Sammen med præsterne og herremændenes ridefogeder udgjorde de et magtfuldt samfundslag, som man kalder knaber, mellem bønderne og den verdslige og kirkelige regionale magt i form af lensmænd, biskopper og provster.

Ole Færch fortæller også om herredstingenes nedlæggelse, segl og bomærker og værdifulde kilder. 

Foredrag torsdag den 20. januar kl. 19.30 i lokale 3, 1. sal på Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15.

Herreds- og byfogeder og skrivere. Ole Færch, forfatter (FU)

Coronaregler overholdes. Husk Coronapas.

Ikke medlemmer: 50 kr

 www.viborgslaegt.dk

Kommentarer