Kvorning

Nu får Kvorning en legeplads og et nyt samlingssted 

Se billedserie Medlemmer af legepladsudvalget i Kvorning og dagplejere med børn på grunden, hvor den nye legeplads skal etableres til efteråret. Det er Karina Bang Lanng i midten. Foto: Gitte Hagsholm

Med en bevilling fra Viborg Kommune på godt 240.000 kroner og tilskud fra Friluftsrådet på 40.000 kan Kvorning-borgere nu se frem til at realisere ønsket om en legeplads, der samtidig skal være et nyt samlingspunkt i landsbyen.

Aktive kræfter i Kvorning har de senere år arbejdet for at give byen et løft – senest med oprensningen af byens gamle branddam, som nu er blevet et rekreativt område i byen. Næste punkt på dagsordenen er etableringen af en legeplads for byens børn og samlingssted for borgerne i det hele taget.

Det er Kvorning Aktive Kvinder, som for et års tid siden tog initiativet til at sætte gang i en gammel drøm om at få etableret en legeplads i Kvorning, og efter et møde mellem byens tre foreninger blev der nedsat et udvalg til at arbejde videre med planerne.

Første step var at tage kontakt med en legepladskonsulent for at finde ud af, hvordan opgaven skulle gribes an – og så skulle man beslutte, hvor legepladsen skal ligge.

Oprindeligt var det planen at etablere den på byens gamle stadion nord for kirken, hvor byen i mange år har haft tradition for at samles til sankthansaften; men det blev i stedet besluttet, at en placering på en grund bagved forsamlingshuset var en bedre løsning.

– Vi vurderede, at det var en bedre placering, fordi det er mere centralt i byen og desuden tæt på vores forsamlingshus, som, vi tror, kan få stor glæde af en legeplads lige ved siden af, fortæller Karin Bang Lanng, som er formand for Kvorning Aktive Kvinder og tovholder i legepladsudvalget.

– Samtidig kan vi skabe en hyggeligt udemiljø for forsamlingshusets gæster, hvis man skal ryge eller bare trække frisk luft, tilføjer hun.

Grunden, som er ejet af Viborg Kommune, er egentligt udstykket til i alt tre byggegrunde, men de er aldrig blevet byggemodnede, og kommunen har derfor givet byen brugerret til grunden i foreløbigt 20 år med den klausul, at skulle man i mellemtiden ønske at inddrage jorden, så bliver byen kompenseret med legepladsens værdi på det givne tidspunkt.

På denne grund i Kvorning får byens borgere et nyt samlingssted, når der til efteråret etableres en legeplads og multihus. Foto: Gitte Hagsholm

Særlige ‘Kvorning-tegn’

Blandt flere kandidater har legepladsudvalget peget på LilleBjørn/Rejstrup Savværk, Sønderbæk til at levere elementerne til byens nye samlingssted.

– Vi besluttede, at vi ville have en legeplads med træredskaber, og Lillebjørn leverede det bedste samlede oplæg og en fortrinlig service, siger Karin Bang Lanng.

Hun fortæller, at legepladsen vil indeholde elementer, der relaterer sig til byens historie.

– Vi vil gerne have at vores legeplads kommer til at afspejle nogle af de ting, som byen er rundet af. Rutsjebanen vil vi for eksempel gerne have bliver lavet på en kopi af langdyssen (der ligger syd for Kvorning, red.), hvor børnene også kan kravle rundt. Der skal være et tog, fordi den gamle Viborg-Mariager-bane løber nord for byen, og så skal vi selvfølgelig have en masse bondegårdsdyr og en traktor. Vi er jo ude på landet, fortæller hun.

Børnene kan desuden glæde sig til både gynger, legehus, sandkasse, ‘Tarzanbane’ samt en lille boldbane, og så kommer der også et multihus, som, legepladsudvalget håber, bliver omdrejningspunkt for fællesskabet i byen.

– Pengene fra Friluftsrådet er øremærket til multihuset, så den starter vi med, så snart vi har byggetilladelsen, og det satser vi på kan ske til september-oktober, fortæller Karina Bang Lanng.

Der blev blæst sæbebobler, da avisens udsendte talte med legepladsudvalget på den grund, hvor der snart bliver en legeplads for byens børn og et nyt samlingssted for byens borgere. Foto: Gitte Hagsholm

Et nyt samlingssted

Med legeplads og et multihus håber udvalget og byens foreninger at skabe nogle omgivelser, der i endnu højere grad vil samle byen.

– Vi håber, at vi med med den nye legeplads og multihuset får skabt nogle gode rammer først og fremmest for vores børn og de ‘Grønne Dagplejere’ i byen, men også for os alle som lokale borgere. Nu har vi et sted, hvor vi kan mødes spontant til fællesspisning eller bare en kop aftenkaffe, mens børnene kan boltre sig på pladsen. Det glæder vi os meget til, siger Karina Bang Lanng.

Det samlede budget for legepladsen er 340.000 kroner. Heraf har Viborg Kommunes landdistriktsudvalg bevilget 240.000, mens Friluftsrådet har bevilget ydet tilskud på 40.000 kroner. De resterende 60.000 kroner forventer legepladsudvalget at kunne hente i andre tilskudsmidler.

Visualisering af den nye legeplads i Kvorning, som den kunne komme til at se ud. Karina Bang Lanng understreger dog, at der kun er tale om foreløbige skitser.

Kommentarer