Debat og politik

Debat: Viborgs manipulerende borgmester

Bent Kiertzner. Privatfoto

Debatindlæg af Bent Kiertzner, Bigum Huse 4, 8830 Tjele.

Beskyttelse af biodiversiteten er rykket meget op på dagsordenen også internationalt, men det gælder bestemt ikke hos borgmester Ulrik Wilbek og Viborg Kommune. Her finder man det åbenbart acceptabelt igen at fremme projektet ved Nørre Vinge, som vil skade en truet gåseart og dermed biodiversiteten.

Danmark har nu også tilsluttet sig FN’s biodiversitets mål om, at der på 30 procent af Danmarks areal skal sikres beskyttelse af naturen mod de udfordringer, som blandt andet landbrug og byudvikling skaber. Men Viborg Kommunes indstilling til Danmarks forpligtigelser i international sammenhænge er velkendte og blev tidligere af forvaltningen meget arrogant afvist.

Som bekendt blev det tidligere projekt i området ved Vinge i 2021 skudt ned af såvel Klagenævnet for Planstyrelsen samt af Miljøklagenævnet, og Viborg Kommune valgte ikke at anke de nævnte afgørelser inden for ankefristen. Afgørelserne står derfor ved magt. Afgørelserne baserede sig blandt andet på en forventet habitats nedgang for den truede gåseart –  tajgasædgåsen – på ca. 20 procent.

Det afholder ikke borgmester Ulrik Wilbek fra i 2022 at fremme et nyt og meget større projekt i det selvsamme område. Den såkaldte Energiø, der vil betyde et nærmere 100 % habitatstab. For det gælder øjensynlig om at tænke stort, og absolut intet hensyn at tage til afgørelser eller forpligtigelser.

Danmark har i Paris den 12-5 2016 indgået en international aftale – ’AEWA aftalen’, som forpligtiger Danmark til at yde særskilt beskyttelse af netop tajgasædgåsen, og allerede i 2017 var der protester til Viborg Kommune fra svensk side over det daværende mindre projekt, som var i klar modstrid med Danmarks indgåede forpligtigelser. Lokale kræfter og Dansk Ornitologisk Forening gjorde i offentlighedsfasen ved det sidste projekt  igen opmærksom på dette faktum,  og det blev da meget arrogant af Viborg Kommunes forvaltning affejet med  – citat ’’aftaler som den danske stat har indgået og som ikke er implementeret i dansk lovgivning vil der ikke blive taget hensyn til’’.

Det absolutte bundniveau for korrekt forvaltning må hermed siges at være nået. Men det absolutte bundniveau kan også på anden vis nås. Hvad angår beskyttelse af habitatsområder  er Danmark allerede nu en europæisk bundskraber. Rapporten ’’State of Nature in the EU 2013-2019’’ fra EU’s Miljøagentur konstaterer, at Danmark ligger næstsidst i EU, når det gælder beskyttelse af disse områder, kun undergået af Belgien. Mon vi ikke – med dette projekt gennemført – kan komme ned forbi Belgien og indtage den suveræne bundplacering for hele EU ?

Ulrik Wilbeks udtalelser til VSF (Viborg Stifts Folkeblad, red.) den 2.9.2022 blandt andet om,  at fire gæs ikke skal stå i vejen for dette projekt (Energiøen) kan kun betegnes som mod bedre viden og manipulerende – ja arrogante og dumsmarte.  Hvad angår de fire gæs, så er dette misvisende tal taget ud af den sidste miljøvurdering, og det var i denne groft manipuleret.

Man brugte en beregningsmetode for kollisionsrisiko fra en skotsk rapport, som omhandlede et helt andet forhold og trækmønster for andre gåsearter. Samme rapport nævnte også helt absurd, at beklageligvis forelå der ikke beregningsmetoder for kollisions risiko med vindmøller ved daglig træk fra rast i Natura 2000 områder til fourageringsteder.

Det forhold som netop er gældende ved Vinge og Tjele Langsø.  Dette faktum er borgmesteren også vidende om, idet vi tidligere har brevvekslet herom.  Ulrik Wilbek tillader sig også groft at betvivle, om området stadig benyttes af tajgasædgåsen.

Erfarne feltornitologer har i december 2022 på dage talt optil 1.325 (ettusindetrehundredeogfemogtyve) tajgasædgæs, som fouragerende indenfor det angivne projektområde.  Det fremgår også af DOF’s database,  men de kendsgerninger passer jo desværre heller ikke ind i borgmesterens usande fortælling.

Ved  OL i Rio de Janeiro i 2016 fremgik det da i medierne, at Ulrik Wilbek fra kulissen trak i tråde, som han ikke burde trække i, og det kostede ham de facto  jobbet som sportschef for Danmarks Håndbold Forbund. Er det mon samme metoder, der nu bruges her ?

Forslaget om Energiøen viser en nærmest skamløs manglende respekt for Nævnsafgørelser og for Danmarks forpligtigelser og love.

Det virker som om, at Ulrik Wilbek misbruger krigen mod Putin, som er skæbnedefinerende for Europa, til at gennemtvinge et projekt, som han tidligere investerede megen politisk kapital i, og som forventet da fejlede. Der var dengang advarsler nok, men de blev alle ignoreret og tilsidesat.

Tilbage står, at projektområdet for den såkaldte ’’Energi ø’, nu igen aldeles tåbeligt af Ulrik Wilbek og Viborg Kommune søges fremmet og igen foreslås placeret i det måske mindst egnede område i hele Danmark.

 

Kommentarer