Hammershøj

Borgermøde om nyt Idræts- og kulturcenter i Hammershøj onsdag

Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj tiltrækker hvert år begejstrede gæster både fra lokalområdet samt et stort opland. Men badet er nedslidt, og en total genopførelse af badet er derfor en vigtig del af et nyt kultur og idrætscenter i Hammershøj. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Barren er sat højt i Hammershøj, hvor en styregruppe i over to år har arbejdet med planerne for et nyt, stort Idræts- og kulturcenter, der blandt andet omfatter et helt nyt friluftsbad, ny hal, boldbaner og generelt nye rammer for kultur- og fritidsliv. Nu inviteres borgere fra lokalområdet til møde, hvor DGI vil fremlægge resultaterne af en omfattende behovsanalyse, og styregruppen vil præsentere status og planer for det videre arbejde med projektet.

På Viborg Netavis kunne vi sidste år fortælle, at en efterhånden meget gammel plan om at samle alle idrætsfaciliteter ved Hammershøjhallen har fået nyt liv.

Læs også: Ambitiøst projekt for Hammershøj er genoplivet

Friluftsbadet og Idrætsforeningen Trojka nedsatte i fællesskab en styregruppe, der siden har arbejdet målrettet på at realisere det ambitiøse projekt, der omfatter et stort idræts- og kulturcenter med et nyt, moderne friluftsbad, nye boldbaner samt en ny hal, der foruden springgrav og nye tidssvarende omklædningsfaciliteter også skal rumme muligheder for e-sport, fitness, wellness, men også rum til klublokale og arrangementer som koncerter, foredrag og møder med mere. Desuden bliver tennisbanerne inddraget i det samlede projekt, ligesom udeområder med faciliteter for både unge og ældre er tænkt ind i planerne

Visionen er at skabe et samlingspunkt for borgere i alle aldre fra hele lokalområdet, der på samme tid understøtter den positive befolkningstilvækst. 

Stort forarbejde

Første skridt på vejen var at kontakte DGI, som sidste efterår gennemførte et omfattende analysearbejde for at kortlægge ønsker og forventninger til et nyt idræts- og kulturcenter. Omkring 100 borgere i alle aldre, både repræsentanter for egnens mange foreninger, men også ‘civile’ har deltaget i en række interviews, som er udmundet i en stor rapport.

Styregruppen har også haft flere møder med både politikere og embedsfolk for at gøde jorden for projektet, der har mødt stor og positiv interesse, lyder det fra Lars Munkholm, der er formand for styregruppen.

– Men det er også en nødvendighed, for vi står med et projekt til et tocifret millionbeløb, så vi er meget glade for positive interesse, vi er blevet mødt med, siger han.

I maj 2021 var Mads Panny (S) og Michael Nøhr (V) fra det daværende kultur- og fritidsudvalg i Viborg Kommune på besøg i Hammershøj for at høre om planerne om et nyt, ambitiøst projekt for byen og omegn. Mads Panny (th) er også formand i det nuværende udvalg. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Aftale med Andelskassen

En anden vigtig brik i processen er, at styregruppen har fået lavet en aftale med Andelskassen, der har indvilget i at indgå i projektet som økonomisk sparringspartner og professionel rådgivning under projektfasen.

Banken vil også bidrage med projektkonto og har samtidig givet en forhåndstilkendegivelse på at støtte med 150.000 kroner til udarbejdelse af arkitekttegninger, dog på betingelse af, at Viborg Kommune bevilger samme beløb til projektet.

Styregruppen har sendt en ansøgning om dette til kommunen, og ansøgningen behandles på kultur- og fritidsudvalgets møde i morgen 22. marts.

Borgermøde onsdag 23. marts

Styregruppen har gået stille med dørene, mens man har arbejdet med få rammerne for projektet på plads, men nu er man klar til at løfte sløret for detaljerne.

Derfor indkalder man til borgermøde på onsdag den 23. marts klokken 19, hvor DGI blandt andet vil redegøre for resultaterne af behovsanalysen.

Styregruppen vil desuden fortælle om, hvor langt man er i processen, og hvad de næste skridt bliver. Håbet er, at man til mødet kan afsløre et positiv svar fra kultur- og fritidsudvalget.

Andelskassen lægger lokale til mødet, og de er også vært ved lidt mad og drikke i løbet af aftenen.

Derfor er det også nødvendigt at tilmelde sig, og det kan man gøre hos Lars Munkholm på telefon 27 64 03 33 eller på mail lmunkholm@yahoo.com

Behovet for et helt nyt friluftsbad, der er i en elendig forfatning, blev startskuddet til at revitalisere tidligere planer om et moderne og dynamisk idræts- og kulturcenter i Hammershøj – til glæde for hele lokalområdet. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Kommentarer