Hammershøj

Ambitiøst projekt for Hammershøj er genoplivet

I midten af maj var Mads Panny (S) og Michael Nøhr (V) fra kultur- og fritidsudvalget i Viborg Kommune på besøg i Hammershøj for at høre om planerne om et nyt, ambitiøst projekt for byen og omegnen – med udgangspunkt i frluftsbadet og Hammershøjhallen. Foto: Gitte Hagsholm

Midtjysk Friluftsbad og Idrætsforeningen Trojka er sammen gået i spidsen for at skabe et nyt idræts- og kulturcenter i Hammershøj. Ønsket er at skabe et nyt, dynamisk center for borgerne i hele den østlige del af Viborg Kommune. Borgerforeningen er med på sidelinien.

En efterhånden meget gammel plan om at samle alle idrætsfaciliteter ved Hammershøjhallen, der har friluftsbadet, tennisbaner og skolen som nærmeste naboer, har fået nyt liv.

Friluftsbadet og Idrætsforeningen Trojka har i fællesskab nedsat en styregruppe, der nu arbejder målrettet på et ambitiøst projekt – et idræts- og kulturcenter, der blandt andet omfatter et helt nyt friluftsbad, nye boldbaner samt en ny hal, der foruden idrætsfaciliteter også skal rumme muligheder for  e-sport, fitness, wellness, men også rum til arrangementer som koncerter, foredrag og møder med mere.

– Det har i mange år været et ønske at få flyttet idrætsfaciliteterne fra det gamle stadion ud til hallen. Banerne syd for byen har aldrig rigtigt fungeret, fordi der er for vådt, og vores klubhus og fitnesslokale er, på trods af løbende renoveringer, slet ikke tidssvarende, fortæller Lars Munkholm, som er medlem af Trojkas hovedbestyrelse og formand for styregruppen for det nye projekt.

Nedslidt friluftsbad

Det var oprindeligt friluftsbadets bestyrelse, der tog initiativet til at få genoplivet udviklingsplanerne for området.

Friluftsbadet, som har mere end 50 år på bagen, er svært nedslidt, og det kom også til udtryk tidligere på året i en tilstandsrapport fra Sweco, som påpegede “akutte forhold”, der skulle udbedres, inden friluftsbadet overhovedet kunne få lov at åbne.

– Vi har jo længe vidst, at det stod skidt med friluftsbadet, og derfor tog vi allerede sidste år kontakt til Hammershøj Borgerforening for at følge op på det udviklingsprojekt, de for nogle år siden satte i gang, men som af flere årsager gik i stå igen, fortæller formand for friluftsbadet, Gert Liengaard, som også sidder i den styregruppe, der nu arbejder på at få sat gang i udviklingen.

Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj tiltrækker hvert år begejstrede gæster både fra lokalområdet samt et stort opland. Men badet er nedslidt, og en total genopførelse af badet er derfor en vigtig del af et nyt kultur og idrætscenter. Foto: Gitte Hagsholm

Ny start

Friluftsbadet gjorde fælles sag med Idrætsforeningen, og sammen satte man allerede sidste år gang i arbejdet med udviklingsplanerne blev sat i gang i 2020. På grund af coronarestriktionerne gik det imidlertid i stå, men løbet af foråret og forsommeren 2021 kom man i gang igen, og nu er styregruppen blevet suppleret med endnu et par medlemmer fra lokalområdet, her iblandt en nytilflytter.

– Det har været vigtigt for os, at vi har folk med, der repræsenterer forskellige grupper og interesser i lokalområdet, så vi får alle perspektiver med ind i det kæmpestore projekt, vi nu er gået i gang med, siger Lars Munkholm.

Behovsanalyse

Styregruppen har, som noget af det første, kontaktet DGI, som skal hjælpe med at lave en behovsanalyse.

– Den skal afdække de ønsker og forventninger borgerne har til et nyt kultur- og idrætscenter, og vi har fået er blevet stillet i udsigt, at det vil gå i gang i løbet af sensommeren, fortæller Lars Munkholm.

Resultatet af behovsanalysen er også vigtig set i lyset af, at kommunen sammen med idrætsrådet gennemfører halanalyser i november.

– Og her er det jo vigtigt, at vi kan fremvise vores fremtidige behov med forventede bedre faciliteter, pointerer Lars Munkholm.

Fra 0 til 100

Visionen for et nyt kultur- og idrætscenter er at skabe et samlingssted for alle borgere på egnen og i alle aldre på samme tid.

– Vi vil gerne skabe et dynamisk center, hvor borgerne kan komme som familie og som venner, hvor der er plads og tilbud til alle fra 0 til 100 år. Det er er vores vision. Men her ud over giver det jo god mening, at vi samler aktiviterne tæt ved skolen, hallen og ikke mindst friluftsbadet, som både lokale og udefrakommende har stor glæde af, fortæller Lars Munkholm.

Politikerbesøg

I maj var Mads Panny (S) og Michael Nøhr (V) fra kultur- og fritidsudvalget på besøg for at høre om de ambitiøse planer i Hammershøj.

Byrådspolitikerne fik først en rundtur på stadion syd for byen og var efterfølgende en tur i friluftbadet, hvor de blev præsenteret dels for de udfordringer ikke bare Hammershøj, men hele lokalområdet i den østlige og i nogen grad oversete  del af kommunen, står over for. Men de fik også en præsentation af de visioner og store planer, man har for lokalområdet.

– Det er vores indtryk, at de var meget positive over for vores tanker med projektet, som jo har en tyngde, der  kræver stor politisk velvilje, siger Lars Munkholm.

Styregruppen vil inden for kort tid få oprettet en hjemmeside, hvor man kan informere undervejs i processen, og så er det planen, at man vil arrangere et borgermøde, når man har flere detaljer på plads.

De to byrådspolitikere Michael Nøhr (tv) og Mads Panny fra kultur- og fritidsudvalget i Viborg Kommune lyttede interesseret til planerne for Hammershøj og hele lokalområdet. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer