Foreningsnyt

Bjerringbro boblede af ideer til Det gode ældreliv

Debatlysten var stor i Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter til borgermøde om Det gode ældreliv. Her er det formand for Viborg Ældreråd, Annette Kløjgaard, der er i aktion. Foto: Viborg Kommune.

Energien var høj og pladsen fyldt ud til sidste stol i Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter torsdag den 5. maj. Her dækkede Ældre- og Aktivitetsudvalget op til borgermøde om Det gode ældreliv.

70 borgere havde takket ja til invitationen. De fik først en kort status på, hvor langt Viborg Kommune er med de første forbedringer som velfærdskommune på ældreområdet. Og kort tid efter genlød lokalet af meget engageret debat omkring bordene: Nu var det tid til at komme med ideer og holdninger til et godt liv som ældre borger i Viborg Kommune.

– Vi har hele tiden brug for at være i dialog med vores borgere for at mærke efter, om vi er på vej i den rigtige retning, siger Johannes Vesterby, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

– Jeg er rigtig glad for det store fremmøde, og udvalget fik masser af brændstof til det videre arbejde. Og det er godt, for vi vil gerne gå så langt som muligt med at sætte ældreområdet fri! Vi noterede os særligt to store temaer. Et omkring transport, hvor der f.eks. blev efterspurgt billige og fleksible transportformer. Et andet stort tema var boformer: Hvordan får vi skabt mindre og centralt beliggende boliger, som også opfylder ønsket om, at nogle gerne vil bo tættere på andre og med fælles faciliteter. Ideerne fra Bjerringbro-mødet indgår nu i den pulje, vi allerede har – og så skal der jo sættes handling på, slutter udvalgsformanden.

Med velfærdsaftalen har Viborg Kommune frem til september 2024 en gylden mulighed for at ændre radikalt på ældreområdet. I disse år er kommunen sat fri fra bureaukrati

og kan søge om at blive fritaget for den lovgivning, der gælder for området.

Nyt borgermøde i Møldrup den 8. juni

Gik du glip af en god mulighed for at være med til at udvikle ældreområdet?

Så er der et tilsvarende borgermøde den 8. juni kl. 16.00 – 18.00 i Møldrup Kulturcenter Skolegade 27.

Mødet slutter kl. 18.00 med lidt at spise. Borgere i hele kommunen er velkomne.

Tilmelding er nødvendig, og man kan tilmelde sig senest onsdag den 1. juni

Kommentarer