Vammen

Biogasanlæg op på ekstraordinært udvalgsmøde næste tirsdag

Visualisering af biogasanlægget set fra TjeleMøllevej, som er en af de veje, der vil blive belastet af en øget trafik til og fra anlægget. Visualisering: PlanEnergi

På et ekstraordinært møde tirsdag 19. februar genoptager klima- og miljøudvalget behandlingen af sagen vedrørende biogas-anlægget i Vammen.

På klima- og miljøudvalgets møde 3. januar besluttede man at udsætte behandlingen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport i forbindelse med en ansøgning om etablering af et stort biogasanlæg på Sønderupvej øst for Vammen. Årsagen var, at  folkene fra biogas-projektet dagen før mødet havde fremlagt alternative forslag til at løse de trafikale udfordringer, projektet medfører. Forslaget drejede sig angiveligt om muligheden for etablering af en gyllerørledning til at transportere biomateriale fra en placering ved DLG i Tjele, hvor der er bedre tilkørselsforhold, til biogasanlægget i Vammen. En foranstaltning som i givet fald skulle mindske trafikbelastningen på de små veje i området.

Udvalget ønskede mere dokumentation i sagen, og ansøger har nu fået udarbejdet et notat om fordele og ulemper ved placering af en pumpecentral på Vingevej 70.

Notatet konkluderer ifølge sagsfremstillingen, at der ikke er flere fordele i forhold til ulemper forbundet med valg af en pumpecentral, og i notatet anbefales det at arbejde videre med det oprindeligt ansøgte projekt.

Stor modstand

Planerne om biogasanlægget har vakt stor modstand  blandt borgere i lokalområdet, og særligt bekymring om udsigten til mange daglige transporter med biomateriale er kommet til udtryk i de cirka 90 indsigelser, der er  sendt ind til kommunen.

Indsigelser, som blandt andre Nancy Knudsen, der er en del af en lokal modstandsgruppe mod projektet, ikke mener er taget alvorligt i den miljørapport, som konsulentfirmaet PlanEnergi efterfølgende har udarbejdet.

I et læserbrev i Landsbyerne 3. januar påpeger hun en række fejl, rapporten ifølge hende og modstandsgruppen indeholder.

I sagsfremstillingen koges miljørapportens konklusioner ned til:

”I miljørapporten vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af de undersøgte forhold mht. støj, lugt, emissioner mv. Planerne vil give mulighed for et biogasanlæg, som bl.a. kan forandre landskabs­oplevelsen i området, og som vil give en øget transport særligt på Sønderupvej, på Tjele Møllevej mellem Sønderupvej og Hobrovej samt på Tinghøjvej mellem Sønderupvej og Rødding. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.”

Miljørapporten blev offentliggjort kort før jul, og 28. december sendte Nancy Knudsen en mail til klima- og miljøudvalgets medlemmer, hvor hun påpegede de anker man havde til rapporten.

En henvendelse hun aldrig har fået svar på.

Landsbyerne har flere gange uden held forsøgt at få kontakt til formand for klima- og miljøudvalget, Stine Damborg Hust (K), for en kommentar til kritikken og indholdet af rapporten.

Vi har talt med næstformand, Kai O. Andersen (SF), som henviser til rapportens konklusioner og peger på, at der bliver en ny høringsfase efter sagen har været behandlet i byrådet.

Dette sker efter al sandsynlighed på mødet 27. februar.

Kommentarer