Erhverv

Bæredygtighed indenfor ESG er en afgørende faktor for virksomhedens langsigtede vækstpotentiale

ESG står for Environmental, Social og Governance og er en betegnelse for de tre områder, som mange virksomheder fokuserer på i deres bæredygtighedsindsats. ESG er blevet en central del af mange virksomheders strategier og rapportering

Der er voksende fokus og efterspørgsel fra investorer og andre interessenter på at have viden om virksomheders indvirkning på miljøet, samfundet og deres interne governance strukturer. ESG data refererer til de data, som indsamles om en virksomheds bæredygtighedsindsats indenfor de tre områder – miljø, sociale forhold og governance.

Dette kan omfatte data om virksomhedens CO2-udledning, arbejdsforhold, løn- og ansættelsespolitikker, samt information om virksomhedens ledelse og interne governance strukturer., ESG management refererer til den måde, hvorpå en virksomhed håndterer sin bæredygtighedsindsats indenfor de tre områder. Dette kan omfatte alt fra udarbejdelse af mål og strategier for bæredygtighedsindsatsen, til implementering af initiativer og rapportering om fremdrift og resultater.

ESG data collection refererer til den proces, hvorpå en virksomhed indsamler data om sin bæredygtighedsindsats. Dette kan omfatte alt fra indsamling af data fra interne kilder, til indsamling af data fra eksterne kilder såsom NGO’er eller offentlige myndigheder., Data management refererer til den proces, hvorpå en virksomhed håndterer og organiserer sine ESG data. Dette kan omfatte alt fra opbevaring og sikkerhed af data, til analyse og visualisering af data. ESG reporting refererer til den proces, hvorpå en virksomhed rapporter om sin bæredygtighedsindsats. Dette kan være alt fra udarbejdelse af årlige ESG rapporter, til rapportering via online dashboards og andre digitale platforme. Som inspiration er der i løsningen fra CC-Interactive – et dansk software selskab, præsenteret en video der beskriver hvordan ESG rapportering kan implementeres  https://esg-smartboard.com/#product

ESG strategi refererer til den overordnede plan for, hvordan en virksomhed vil håndtere sin bæredygtighedsindsats indenfor de tre områder. Dette kan være alt fra målsætninger og handlingsplaner, til implementering af initiativer og monitorering af fremdrift., Performance Dashboard refererer til en digital platform, hvor en virksomhed kan visualisere og dele sin ESG performance med interessenter. Se mere info på https://esg-smartboard.com/faq/

Hvis du mangler en ESG rapport er der nu ESG-Smartboard som er et firma, der tilbyder automatiske ESG-rapporter og et online dashboard, hvor man kan følge sin ESG performance 24/7. Hvis man som virksomhed mangler ESG-Smartboard, kan det betyde, at man ikke har et effektivt system til at indsamle, håndtere og rapportere om sin bæredygtighedsindsats indenfor de tre områder – miljø, sociale forhold og governance.

Dette kan gøre det svært for virksomheden at opfylde sine ESG mål og forpligtelser, samt at levere transparens og information om sin ESG performance til interessenter. Derudover kan manglende ESG-rapportering også føre til dårligere kommunikation og dialog med investorer og andre interessenter om virksomhedens bæredygtighedsindsats. Se mere https://esg-smartboard.com

 

Kommentarer