Tjele

Afgørelse om vindmøllerne ved Vinge trækker ud

Visualisering af vindmøllerne ved Vinge set fra Vammen Camping fra miljørapporten

Planklagenævnet har i den forløbne uge meddelt, at man skal bruge længere tid end forventet på at behandle klagen over vindmølleprojektet ved Vinge. Det betyder, at der vil gå endnu fem måneder, inden der kan træffes afgørelse i sagen.

I marts måned sidste år vedtog et flertal i Viborg byråd den lokalplan, der skal bane vejen for otte store vindmøller på ved Nr. Vinge tæt på Tjele Langsø.

En klage til Planklagenævnet 1. juli 2020 betød imidlertid, at der blev sat en foreløbig stopper for vindmølleprojektet. Planklagenævnte besluttede nemlig, at klagen skulle have opsættende virkning, hvilket betyder, at man ikke må begynde byggeriet af møllerne, før klagesagen er afgjort.

Det er ikke alle sager i Planklagenævnet, der får opsættende virkning, så det blev dengang betragtet som en ‘halv sejr’ for vindmøllemodstanderne.

Nævnet understregede på daværende tidspunkt, at der ikke var tale om en endelig afgørelse, men man vurderede, at byrådet med vedtagelsen af lokalplanen havde overtrådt gældende lovgivning.

‘En sjælden fugl’

Det er beskyttelsen af tajgasædgåsen, som har vinterrasteplads på området, hvor man har planlagt opsætning af de otte vindmøller, der er det springende punkt.

Aarhus Universitet havde i en rapport vurderet at møllerne ville begrænse levevilkårene for gæssene, og det var denne rapport, der dannede basis for Planklagenævnets afgørelse.

Lange udsigter til en afgørelse

I brevet fra Planklagenævnet lyder det, at “den oprindelige forventede sagsbehandlingstid bygger på en gennemsnitsbetragtning, idet nogle sager er mere komplicerede end andre”.

– Det må vi tolke således, at sagen om vindmøller ved Tjele hører til de mere komplicerede sager, lyder konklusionen fra Nancy Knudsen, som er med i gruppen af modstandere mod vindmølleprojektet.

Det er ikke sikkert, at striden om møllerne bliver endeligt afgjort i Planklagenævnet.

Siger dette nævn ja til mølleprojektet, begynder behandlingen af en anden klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dette nævn har tidligere oplyst, at man først behandler sagen efter, der er truffet en afgørelse i Planklagenævnet.

Kommentarer