Debat og politik

Åbent brev til byrådet i Viborg kommune

Hammershøj skole. Arkivfoto

Åbent brev fra skolebestyrelser, lærerkreds og skolelederforening til byrådet i Viborg Kommune

Skolebestyrelsesformænd i Viborg kommune har etableret et samarbejde på baggrund af de netop afholdte kommunale dialogmøder om skolestrukturændringer. I dette etablerede netværk har vi i samarbejde med Viborg Lærerkreds haft møder om folkeskolernes fremtid i Viborg Kommune. Det har været gode og konstruktive møder med deltagelse fra både små og store skoler med god, saglig dialog præget af stort engagement og stor ordentlighed, og hvor der blev udtrykt stor vilje til at se på det samlede skolevæsen ud fra forskellige perspektiver. 

Vi er enige om, at vores folkeskoler fortsat skal være den vigtigste samfundsinstitution, hvor sammenhængskraften i samfundet styrkes ved, at alle børn uanset baggrund og forudsætninger mødes og udvikler potentialer. Det kræver, at vores folkeskoler er kendetegnet ved høj kvalitet i undervisningen og god trivsel, så de dermed bliver forældres og børns førstevalg. 

Den seneste inklusionsrapport fra VIVE pr. 30. marts 2022 viser, at der er en kæmpe og yderst kompleks udfordring, vi sammen skal blive bedre til at tage hånd om. Inklusionsindsatsen er øverst på prioriteringslisten over forhold, vi både på kommunalt- og på landsplan skal tage os af. Sammen vil vi kunne gøre det bedre. 

I den forbindelse er det ikke blot vigtigt at se på den samlede økonomiske ramme, men også vigtigt, at vi igen får kigget på tildelingsmodellen. Alle kommunes folkeskoler skal have mulighed for at være veldrevne, og det må aldrig være afhængigt af økonomi, om et barn tilbydes det rette tilbud. 

Et skolevæsen, som udelukkende er organiseret ud fra en skoledistrikts-tankegang med rationale i klasseoptimering, er et stærkt bekymrende scenarie og viser ingen sammenhæng til de politiske indsatsområder. Vi tror ganske enkelt ikke på kvaliteten og rationalet i en sådan model. Der vil ikke være et rationale, der på nogen måde kan matche de omkostninger, en sådan struktur vil have for børnene og lokalsamfundene – både store og små. Derforuden vil modellen mange steder være umulig at gennemføre i praksis, da den baserer sig på forældrenes villighed og frivillighed til at flytte deres børn derhen, hvor der er ”optimeringsrationale”. Det er svært – for ikke at sige umuligt at løse med én overordnet standardmodel – når vi har frit skolevalg, som jo også omfatter ”det frie fri- og privatskolevalg”. Vi ønsker en løsning, hvor strukturen for vores folkeskoler er fremtidssikret og tilpasset de enkelte skoler ud fra dennes vilkår. Gentagne tilløb til ændringer af skolestrukturen skaber usikkerhed blandt elever, forældre og medarbejdere og understøtter ikke et godt skoletilbud. 

Viborg kommune bør se ind i erfaringer fra dagtilbudsområdet. Har dér været et økonomisk rationale? Har dér været mere lys i børnenes øjne? Har dér været større tilfredshed blandt medarbejderne? 

Tiden er til at løfte i flok og sikre skolernes kvalitet og finde gode løsninger, således at både udfordrede og fagligt stærke elever tilgodeses samtidig med, at vi sikrer et godt og attraktivt arbejdsmiljø. 

Man kan spare eller investere sig ud af en svær tid, men da Viborg kommunale skolevæsen i forvejen ligger langt under landsgennemsnittet, appellerer vi kraftigt til, at man vælger det sidste.

Vi skal investere i vores børn. I deres og vores fremtid. Vi skal have folkeskoler, som man politisk giver økonomisk mulighed for at levere et kvalitetstilbud med højt fagligt indhold og godt arbejdsmiljø til følge, og vi skal give folkeskolen mulighed for fortsat at være forældres og børns førstevalg. 

Vi foreslår at Viborg kommune løfter blikket fra hvad vi har og hvordan vi får det til at række, til at se mod hvad kan vi opnå med anderledes tænkning. Der er uden tvivl, et behov for at kommunen tilfører flere midler til området, men… 

Et forslag om en visionær investering i Viborg kommunes bæredygtighedsstrategi vil kunne gå hånd i hånd med en ambitiøs investering i kommunens folkeskoler. 

Vi skal ikke nøjes med at være ”Grønne sammen” i én temauge om året, vi skal naturligvis være ”Grønne sammen” året rundt ved at skabe den første ”Samlede folkeskole” drevet af 100% bæredygtig energi og gerne med en ambitiøs tidsramme! 

Viborgs folkeskoler kan bruge midler fra de mindskede energiomkostninger 1:1 på et løft i kvalitetssikring, uden det påvirker serviceloftet yderligere. En fantastisk mulighed for en hands on læringsmulighed for alle kommunens elever, hvilket formentlig vil det sende Viborg Kommune direkte ind på en 1. plads når det kommer til grøn omstilling.  

En sådan visionær strategi for skole og bæredygtighed, vil som bonus være en glimrende mulighed for at profilere den grønne omstilling, tiltrække nye borgere til Viborg kommune og dermed få vendt elevtallet til vækst. 

Vi håber at ovenstående kan bringe os i en fælles dialog om en visionær og bæredygtig folkeskole i Viborg kommune. 

På vegne af:

Skolebestyrelsen ved Brattingborgskolen

Skolebestyrelsen ved Bjerringbro

Skole Skolebestyrelsen ved Frederiks Skole

Skolebestyrelsen ved Hald Ege Skole

Skolebestyrelsen ved Hammershøj

Skole Skolebestyrelsen ved Karup

Skole Skolebestyrelsen ved Løgstrup

Skole Skolebestyrelsen ved Møldrup

Skole Skolebestyrelsen ved Møllehøjskolen

Skolebestyrelsen ved Rosenvænget

Skole Skolebestyrelsen ved Mønsted & Sparkær Skole

Skolebestyrelsen ved Rødkærsbro

Skole Skolebestyrelsen ved Skals & Ulbjerg Skole

Skolebestyrelsen ved Stoholm Skole

Skolebestyrelsen ved Sødalskolen

Skolebestyrelsen ved Søndre Skole

Skolebestyrelsen ved Vestervang Skole

Skolebestyrelsen ved Vestfjendsskolen

Skolebestyrelsen ved Vestre Skole

Skolebestyrelsen ved Ørum Skole

Formand for skolebestyrelsen ved Finderuphøj Skole 

Formand for skolebestyrelsen ved Houlkærskolen 

Formand for skolebestyrelsen ved Nordre Skole 

Formand for skolebestyrelsen ved Overlund Skole 

Viborg Lærerkreds 

Skolelederforeningen

Kommentarer