Viborg By

7. klasser løser udfordringer på plejecentre med teknologi

7.B fra Stoholm Skole lytter interesseret med på Pleje- og Omsorgscenter Birkegården. Foto: Viborg Kommune

Elever fra 7. klasser besøger i løbet af årets første to måneder plejecentre i hele Viborg Kommune. Det er en del af undervisningsforløbet “Sundhed & Trivsel”, hvor de unge skal løse en udfordring på et plejecenter ved hjælp af teknologi.

Undervisningsforløbet starter med et besøg på et plejecenter, hvor eleverne bliver vist rundt af en medarbejder. Undervejs skal de få øje på en udfordring, som kan løses med teknologi. Det kan fx være, at plejehjemsbeboere skal slippe rollator for at tænde lyset, har svært ved at komme ud af sengen eller noget helt tredje.

Efterfølgende besøger klasserne Naturvidenskabernes Hus, og med udgangspunkt i robotteknologi skal eleverne løse den udfordring, de fandt på plejecentret.

Win-win situation

Set fra plejecentrenes perspektiv er det en oplagt mulighed for at få vist de unge, der snart skal vælge en ungdomsuddannelse, hvordan hverdagen på et plejecenter ser ud. Det er samtidig en del af en større plan om at understøtte antallet af ansøgere til sosu-området, som ser ind i store rekrutteringsudfordringer i fremtiden. Og netop her tænker man de unge ind som en del af løsningen – dels som medarbejdere, men også som ressource ind i at tænke nye og teknologiske løsninger.

– Vi kan være med til at åbne de unges øjne for ældreplejen og vise, hvor mange spændende opgaver vi løser – bl.a. med teknologi. De vil opdage en branche, hvor de kan være med til at gøre en stor forskel for de ældre, og det har vi brug for, fortæller leder af Pleje- og Omsorgscentrene i Viborg Kommune, Henrik Ravn.

Fælles Fundament – Danmarks bedste åbne skole

Sundhed & Trivsel er en del af Viborg Kommunes åbne skole-tilbud, hvor eleverne møder mange forskellige læringsbaner koblet tæt på samfundet og med en praksisnær vinkel.

– I folkeskolen arbejder vi med flere veje til læring, hvor eleverne på egen krop oplever, hvordan de kan anvende teori fra undervisningen i praksis. Når de skifter klasseværelset ud med et plejecenter, giver vi eleverne mulighed for at finde virkelighedsnære udfordringer. Det gør det lettere for dem at huske den nye viden samtidig med, at de møder vores ældre borgere i kommunen, siger Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune.

For at sikre, at alle elever får en fælles viden igennem undervisningsforløb i folkeskoletiden, er det sigtet, at alle skoler deltager i forløbene. Tilsammen danner disse forløb et Fælles Fundament for Danmark bedste åbne skole. Et af disse er netop Sundhed & Trivsel.

Forløbene i det Fælles Fundament tager afsæt i de fælles mål for folkeskolens fag og emner.

Besøg på plejecentrene

31 klasser fra 14 folkeskoler har aftalt et besøg på et plejecenter. Virksomhedsbesøgene foregår på 12 kommunale pleje- og omsorgscentre og 2 friplejehjem

Skoler, som deltager

 • Stoholm Skole
 • Bjerringbro Skole
 • Frederiks Skole
 • Søndre Skole
 • Karup Skole
 • Løgstrup Skole
 • Vestervang Skole
 • Vestfjends Skole
 • Overlund Skole
 • Hald Ege Skole
 • Møldrup Skole
 • Mønsted Skole
 • Rødkærsbro Skole
 • Ørum Skole

Pleje- og Omsorgscentre

 • Birkegården
 • Skovvænget
 • Frederiks Friplejehjem
 • Liselund
 • Åbrinken
 • Løgstrup Friplejehjem
 • Blichergården
 • Sjørup Ældrecenter
 • Kildehaven
 • Liselund
 • Banebo
 • Skovgården
 • Toftegården
 • Højvangen

 

Kommentarer