Viborg By

5,5 millioner til ‘moderne og levedygtige’ landsbyer

Nu kan man søge om at få andel i erhvervsministeriets landdistriktspulje på 5,5 millioner, hvis man har et projekt, er passer under temaet:'Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer'. Man kunne hente inspiration i for eksempel Møldrups omfattende byfornyelsesprojekt. Arkivfoto

Nu åbner erhvervsministeriets Landdistriktspulje atter for ansøgninger. I denne omgang for i alt 8 millioner kroner til nye forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer.

Læs også: Landdistriktspulje skal sikre levedygtige landsbyer

– Regeringen ønsker at styrke vækst og udvikling i landdistrikterne, og landdistriktsaktørerne inviteres blandt andet til at sætte fokus på nye indsatser for at skabe levedygtige landsbyer. Med landdistriktspuljen åbner vi mulighed for, at borgere, virksomheder, foreninger, kommuner og organisationer kan opnå medfinansiering af visionære projekter i landdistrikterne og på de 27 småøer, udtaler Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

5,5 millioner til landdistrikterne

I denne årets anden ansøgningsrunde er de 2,5 millioner kroner øremærket til projekter, der kan bidrage til at forbedre levevilkårene i de små øsamfund.

De øvrige 5,5 millioner skal udmøntes til forsøgsprojekter i landdistrikterne under temaet temaet ‘Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer’.

Formålet er at understøtte et fokus på levedygtige landsbyer og det netop udpegede ‘Udvalg for levedygtige landsbyer’, der indgik i planlovsaftalen om ‘Danmark i bedre balance’ mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

I Viborg Kommune modtog man i juli måned tilsagn om 60.000 kroner fra den første pulje inden for denne kategori, som udgjorde cirka  5,9 millioner af den samlede pulje på 11 millioner.

De 60.000 skal bruges til et nyt initiativ fra Viborg Bibliotekerne, ‘Litteratur & lækkerier – en oplevelsespakke til borgere i lokalområderne i Viborg Kommune’, som vil blive udmøntet i løbet af efteråret.

Læs også: Litteratur og lækkerier på vej til landdistrikterne

Nu er der altså yderligere 5,5 millioner i spil til spændende forsøgsprojekter, og der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende; regioner, kommuner og offentlige institutioner.

Enkeltpersoner og private virksomheder vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter – altså projekter, der retter sig mod en bred kreds af personer.

Deadline for ansøgning

Ansøgninger skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 12. oktober 2017 klokken 12.00.

Ansøgningsskemaer og vejledninger kan hentes på hjemmesiden www.livogland.dk.

Man kan finde mere information på Landdistriktspuljens opslag på statens tilskudsportal eller på hjemmesiden www.livogland.dk

Man kan også få hjælp via en særlig hotline for Landdistriktspuljen på telefon 41 71 78 97 – alle hverdage klokken 10-12 eller ved at maile til  landdistriktspulje@erst.dk

Fakta

  • Landdistriktspuljens første runde indbød i foråret til ansøgninger om støtte til forsknings- og informationsprojekter, forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer.
  • Her modtog Erhvervsstyrelsen 190 ansøgninger om i alt mere end 56 millioner kroner.
  • 51 projekter modtog i juli tilsagn fra puljen.
  • Tilsagnene fordelte sig på cirka 5,9 millioner kroner til 22 forsøgsprojekter, cirka 2,6 millioner kroner til 7 forsknings- og informationsprojekter og cirka 2,7 millioner kroner til 22 projekter på de små øer.

Kommentarer