Rødkærsbro

322 lægdommere søges i Viborg kommune

Det er Vestre Landsret, som udtrækker lægdommere til retssagerne, men oftest vil lægdommerne skulle møde her i retten i Viborg. Foto: Viborg kommune

Nu kan alle mellem 18 og 80 år søge om at komme i betragtning til at blive lægdommer i årene 2024-2027.  

Bor man i Viborg Kommune og har man lyst til at være lægdommer, kan man fra den 16. september søge om at komme med på den grundliste, som Vestre Landsret udtrækker de kommende lægdommere fra. Så har man lyst til at være med til at afgøre straffesager i enten byret og landsret i årene 2024-2027, er chancen der nu.

En lægdommer er en helt almindelig borger, der som domsmand eller nævning har sagt ja til at hjælpe de juridiske dommere i byret og landsret med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. 

Disse betingelser skal man opfylde

Hvis man gerne vil med på grundlisten, skal man:

  • bo i Viborg Kommune
  • være mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2027
  • være dansk statsborger
  • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • have en ren straffeattest.

Personer i visse erhverv er udelukkede fra at være lægdommere. Det gælder blandt andet dommere, advokater, ansatte i politiet og præster i alle trossamfund.

Grundlisteudvalget vælger, Landsret trækker lod

Selv om man opfylder kravene, er der ingen garanti for, at man kommer med på grundlisten. Grundlisteudvalget tjekker alle ansøgninger og udvælger i alt 322 personer til den endelige liste, som Vestre Landsret bruger, når de trækker lod til hvervet som nævning eller domsmand i forskellige retssager.

Bidrager til vigtig samfundsopgave

Knud Gaarn-Larsen (Kristendemokraterne) er formand for Viborg Kommunes grundlisteudvalg, som udarbejder listen over egnede lægdommere til Vestre Landsret. Knud Gaarn-Larsen opfordrer alle interesserede til at søge om optagelse på listen: 

– Det er vigtigt, at borgerne på grundlisten afspejler Viborg Kommunes befolkning, hvad angår køn, alder, etnicitet, uddannelse og job, så derfor håber vi på et bredt ansøgerfelt. Som lægdommer får man en oplagt chance for at bidrage til en vigtig samfundsopgave og er med til at sikre retsfølelsen samtidig med, at man får et helt unikt indblik i det juridiske maskinrum, siger han.

Man skal ikke vide noget om hverken jura eller lovgivning på forhånd, og alle nye lægdommere får grundig information om deres opgaver, inden de deltager i deres første sag. Som lægdommer skal man regne med at blive indkaldt cirka fire gange om året, og man får 1.100 kr. pr. dag, man møder i retten. 

Information og ansøgning

Hvis man gerne vil være lægdommer, skal man indsende en ansøgning via kommunens hjemmeside – viborg.dk/lægdommer senest den 8. februar 2023. På hjemmesiden finder man også flere oplysninger om grundlisten. 

Kommentarer