Tjele

25 år med Tjele på Langs – nu er en ny udgave er på gaden

Skribenter og redaktion: fra venstre ses: Marianne Lybek Witt, Elisabeth Frausing, Per Vester, Jonna Bach, Ingrid Stage, Edith Bay Nielsen, Jørgen Jensen, Arne Nørbæk, Helge Bach Christensen, Peder Hedegaard, Richard Ammitzbøll, Lene Hove og Hans Engberg. Foto: Jørgen Dalager

I disse tider med mange dystre nyheder er der heldigvis også gode nyheder at samles og samtale om. Én af dem er, at den lokale årbog om egnshistorie og folkeliv fra Tjeleegnen igen er på gaden. De mørke vinteraftener står for døren, og redaktionen af “Tjele på langs” foreslår, at man benytter dem til at nyde læsningen af 15 fritids-skribenters arbejde. De har i 2022 udgaven bidraget til endnu en spændende årbog med historier fra vor egn.

VAMMEN – Fredag eftermiddag genlød Vammen Kros hyggelige lokaler af livlig snak, da der var reception for det 14. bind af “Tjele på langs”. Bogens skribenter var kommet fra fjern og nær for endelig at se deres ord og billeder på tryk.  Bogen har været undervejs i to år, så det er en stor milepæl, når spændingen kan udløses. Redaktionen bestående af: Marianne Lybek Witt, Peder Hedegaard, Hans Engberg og Lene Hove fortalte lidt om de enkelte artikler, og skribenterne fik deres velfortjente bifald. Som Hans Engberg sagde i sin velkomst: “Uden skribenter – ingen bog.”  

Rikke fra ALT for damerne

ALT for damernes chefredaktør, Rikke Dal Støttrup, beretter om sin barndom i Kvorning. Vi kommer med ind i hendes glimrende og morsomme beskrivelse af opvækst og skolegang i en helt almindelig og typisk familie og landsby, som mange sikkert vil kunne nikke genkendende til.

Jonna Bach har også denne gang bidraget med en velskrevet artikel fra Løvel. Der er folk, der bestrider deres job, og så er der dem, der gør det – OG så meget andet ekstra. 

Erling Thorup er den tidligere købmand og ildsjæl fra Løvel, som på mange måder har bidraget til omsorg og festivitas i sit lokalområde.

Vi har i år en del artikler fra Hammershøj. Hans Engberg har skrevet en artikel om det gamle apoteks fødsel. Byens borgere, læge og dyrlæge måtte kæmpe hårdt, men til sidst gav det pote, og apoteket kunne opføres.

Mystik og overtro

Den unge historiestuderende Kasper Thomsen fra Ørum giver os indblik i, hvorfor vores forfædre troede på mystiske hændelser og overgav sig til overtro. Der var makabre levende begravelser (af dyr), han forklarer, hvorfor man tog varsler….. og var der egentligt et uhyre i Tjele Langsø? Kasper Thomsen giver os et levende indblik i vinterens sysleliv med alle de gøremål, jævne mennesker var nødsaget til at bruge tiden på. 

Erik Bottke, der voksede op i Hammershøj, fører os tilbage til efterkrigstidens barndom i 1950’ernes Danmark med sparsommelighed, nye metoder og læreplaner.  Om lærere, der også forstod at inddrage de unge i Hammershøj i foreningslivet, og om hvordan det gik hans klassekammerater.

Ringer og graver ved Bigum Kirke

Bigum Kirke udmærkede sig i mange år ved at have den samme graverfamilie tilknyttet. I mange år var det Søren og Jenny Halskov, der passede jobbet, og én af deres 11 børn, Ingrid Stage, fortæller medrivende om, at det bestemt ikke var en loppetjans og absolut heller ikke et vellønnet hverv.

Der skulle fyres midt om natten i kirken, kastes grave i al slags vejr, også uagtet at der var tocifrede frostgrader, og ve det barn, der forsømte at cykle ned og få ringet i tide.  Men hele børneflokken var ordentligt opdraget og deltog i “graverlivet” omkring Bigum kirke.

Et møbelhus i Kvorning

Hans Engberg har med finurlighed nedfældet Edith Bay Nielsens gode historie om det egnskendte Kvorning Møbelhus. De første forretningstjenester blev udført af Erik Bay Nielsen fra hans knallert. Ægteparret forstod sig på service og på at opdage tendenser i tiden, hvilket de med dygtighed udnyttede til at opbygge et møbelhus i Kvorning, hvorom der i årtier stod stor respekt.

Edith og Erik Nielsen i forbindelse med 25-års jubilæet i 1986. Foto: Jørgen Hagsholm

Midt i 1950’erne var der stadig en lille skole i Ø, der underviste egnens børn. Arne Verner Jensen/Nørbæk fortæller i beretningen fra sin skoletid bl.a. om, hvordan lærer Hoppe, assisteret af sin hustru, med stor dygtighed forstod at lave medrivende undervisning med ganske få og enkle midler. 

Der er sket en rivende udvikling i den danske folkeskole. Richard Ammitsbøl fortæller med historisk vid om udviklingen på Hammershøj Skole fra 1970 til nu. Artiklen er rigt illustreret med billeder af undervisningsremedier, der nok kan vække minder hos mange læsere.

Da der var købmand i Nr. Vinge

I dag suser vi nok oftest afsted gennem Nr. Vinge uden at ane, at her – midt i landsbyen – havde et driftigt ægtepar en gang med snilde og dygtighed opbygget en købmandsforretning. Helge Bach Christensen giver os et indblik i sine bedsteforældres livsværk. De begyndte som møllere på Vinge Mølle omkring år 1900 og endte som købmænd med hjemmebygget disk med dybe skuffer fyldt med lækkerier.

Fra lerfade til kongeligt porcelæn

Der er kærlighed for alle skillingerne i Christian Wammens drama-dokumentar om bondedatteren Maren fra Vejrum, der bliver frue på Bruunshaab Klædefabrik gennem sit ægteskab med fabrikanten. De bliver viet af den berømte digterpræst Steen St. Blicher. Maren, som er opdraget til et jævnt liv med hårdt arbejde og grove lerfade, får nu en tilværelse med tjenestefolk og kongeligt porcelæn. 

Fra Vejrumbro bevæger vi os til Vingevej. Per Vester og Jørgen Jensen fortæller dygtigt om tilblivelsen af Shell Farm, som en overgang var kommunens største arbejdsplads, og om dens endeligt, som ikke blev så sørgelig endda.

Redaktionens grand old man og woman, Knud Erik Risager og Lene Hove, fortæller om tilblivelsen af “Tjele på langs” i 1997, da årbogen i år kan runde sit 25-års jubilæum. Der er i årenes løb udkommet hele 14 bøger, hvor cirka 100 forskellige skribenter har bidraget til 168 meget forskelligartede artikler om dette og hint fra den gamle Tjele Kommune. Der er i de 25 år trykt over 12.000 eksemplarer af årbogen, hvilket tyder på stor interesse og opbakning.

Et skakmæssigt højdepunkt på Skakefterskolen i Hammerhøj var besøget i 1985 af Stormester Bent Larsen (bagest til venstre), som her spiller simultanskak mod lokale skakentusiaster. Fremsendt foto

Historien om tilblivelsen af landets eneste skakefterskole beliggende i Hammershøj fortjener også at blive fortalt. Hans Engberg har skrevet artiklen med hjælp fra Elisabeth Frausing samt en tidligere elev og lærer.

Slutteligt indeholder årbogen en vanlig veldokumenteret artikel fra mølleeksperten Anne Marie Lebech-Sørensen.  Denne gang fortæller hun historien om Velds Mølle med dens mange ejere og beboere, fra dengang det, der begyndte som ren mølledrift, til sidst blev til Velds Møbelfabrik. 

25 års jubilæum

”Tjele på langs” kan med denne udgivelse fejre sit 25-års jubilæum, da den første bog blev udgivet i 1997. Det er blevet til ikke mindre end 2.300 siders lokalhistorisk læsning og 12.300 eksemplarer af bogen i årenes løb, og redaktionen glæder sig over den store interesse, der stadig er for bogen.

Udgivelsen er rigt illustreret med mange farvefotos. Den kan købes i dagligvarebutikkerne i den gamle Tjele Kommune, hos Lokalhistorisk Arkiv i Ørum og hos Bog & idè i Viborg for 150 kroner. 

Kommentarer