Samfund

1.099.981 corona-vaccinerede i Region Midtjylland

I Region Midtjylland har næsten 1,1 mio. borgere nu fået de primære vaccinationer mod COVID-19. Næsten trekvart million har også taget i mod Sundhedsstyrelsens tilbud om booster-vaccinationer. Mange af de stik er givet, siden efterårets vaccinekampagne begyndte i midten af september.

Målt på opbakningen til Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram er tilliden, til at vacciner kan hjælpe os helskindede gennem vinteren, stor i Region Midtjylland.

COVID-19

I slutningen af oktober var 1.099.981 personer grundlæggende vaccineret mod COVID-19 og dermed dækket af det styrelsen kalder primære vaccinationer. (1. og 2. stik)

854.092 borgere har indtil nu også valgt at opdatere deres personlige virusbeskyttelse med booster-vaccinationer, som tager højde for de ændringer, der naturligt sker med virus over tid. Målt i procent er tilslutningen til booster-vaccinationerne 62,9%. Lægger man bookede tider oven i, så når tilslutningen op på ca. 71%.

– Jeg er imponeret over, at så mange tager del i kampen mod corona og de andre virussygdomme, som vi ellers risikerer at blive hårdt ramt af vinterhalvåret. Jeg synes opbakningen er klog, for vaccinerne beskytter både os selv som personer og det sundhedsvæsen, der skal pleje og behandle os i de tilfælde, hvor vaccinerne ikke er svaret, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Han opfordrer derfor fortsat alle i målgrupperne, til at booke tid på www.vacciner.dk

Siden 15. september er der booster-vaccineret 354.958 borgere. Der er fortsat ledige tider og en klar opfordring fra Sundhedsstyrelsen til at blive vaccineret. 

Influenza

Mens vaccinationer mod COVID-19 er for næsten alle, så er det især de ældre generationer der bliver anbefalet vaccination mod influenza. 

Region Midtjylland har opgjort tallene, og de viser at 66% af de inviterede, som primært er borgere over 65 år, nu er vaccineret mod influenza. Gør vi ud fra, at alle bookede tider bliver brugt, så ender tilslutningen på 72%. 

Tallene omfatter ikke f.eks. sundhedspersonale, som om kort tid også bliver tilbudt vaccination mod influenza. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat vaccinationer mod både COVID-19 og influenza.

FAKTA

Tal i denne pressemeddelelse er opgjort 28. oktober 2022

Se seneste tal på Statens Seruminstituts hjemmeside

Læs om bl.a. vacciner, målgrupper, tidbestilling og adresser og åbningstider på www.vacciner.dk

 COVID-19

Primær-vaccinerede (1. og 2. stik) i Region Midtjylland: 1.099.981

Kvinder: 556.458

Mænd: 543.523

Tilslutning i forhold til målgruppen: 81%

Booster-vaccinerede i Region Midtjylland: 854.092 personer

Kvinder 440.882

Mænd: 413.210

Tilslutning i forhold til målgruppen: 62,9 % 

Heraf er 354.958 personer vaccineret siden Sundhedsstyrelsens kampagnestart

15. september.

Kvinder: 189.914

Mænd: 165.044 

Influenza

Sundhedsstyrelsen anbefaler influenza-vaccination af 65+-årige indtil midten af januar.

For gravide og svækkede gælder anbefalingen indtil midten af februar.

 

 

Kommentarer