Debat og politik

Viborg Kommune klar med første resultater af Velfærdsaftalen

Der har været stor succes med de 10 første prøvehandlinger på Sundheds- og Omsorgsområdet. Med Velfærdsaftalen udvikler Viborg Kommune det gode ældreliv over tre år. Hen over årsskiftet har ledere og medarbejdere på flere arbejdspladser arbejdet med nye måder at løse opgaverne på.

På Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 26. april 2022 fik udvalget en status på, hvordan det er gået med de 10 første prøvehandlinger – en praktisk afprøvning af, hvordan en idé fungerer i virkeligheden.

– Jeg er meget stolt over resultatet af vores første prøvehandlinger, siger formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Johannes Vesterby. Det er nu besluttet, at syv af prøvehandlingerne skal føres ud i livet. De resterende tre skal der arbejdes videre med i næste runde, som sættes i gang nu og løber frem til starten af august. Her sætter vi desuden gang i yderligere seks helt nye prøvehandlinger.

– Vi er hele tiden åbne for nye ideer fra borgere, pårørende, medarbejdere m.fl., understreger udvalgsformanden. F.eks. holder vi borgermøder for alle interesserede i kommunen den 5. maj og den 8. juni. Her får deltagerne en status på, hvor langt vi er – og man har mulighed for at komme med input. Jeg håber, at mange interesserede møder op!

Fakta

To eksempler på prøvehandlinger fra første runde:

– På Hærvejens Dagcenter på Pleje- og Omsorgscenter Banebo får alle borgere nu mulighed for at spise med i de dage, hvor borgeren kommer i dagcentret. Med Velfærdsaftalen kan Viborg Kommune udvide målgruppen for madservice til at gælde alle borgere, som deltager i en forebyggende og rehabiliterende indsats på et dagcenter, hvor der er personale ansat og tilknyttet en café. Erfaringerne med prøvehandlingen har været gode. Borgerne, der kommer i caféerne, stilles nu ens og det vurderes, at borgerne nyder at have muligheden for at spise sammen. Dette kan bl.a. være med til at forebygge ensomhed og styrke ernæringen hos borgeren.

– Tre distrikter har arbejdet med at frigøre de sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen fra nogle praktiske opgaver på indmødestederne, f.eks. håndtering af personalebeklædning og tankning af biler. Som et forsøg er der ansat ikke-sundhedsuddannede medarbejdere til at løse de praktiske opgaver, og dermed formindske den tid, som sundhedsfaglige bruger på ikke-sundhedsfaglige opgaver. Erfaringen er, at det skaber trivsel blandt medarbejderne, og frigiver sundhedsfagligt personale til fordel for borgeren.

To borgermøder om det gode ældreliv

I foråret er der borgermøder for alle interesserede to steder i kommunen. Begge steder slutter med lidt at spise:

Torsdag den 5. maj kl. 17.00 – 19.00

  • i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro
  • Tilmelding senest søndag den 1. maj

Onsdag den 8. juni kl. 16.00 – 18.00

  • i Møldrup Kulturcenter Skolegade 27, 9632 Møldrup
  • Tilmelding senest mandag den 16. maj

Kommentarer