Bjerringbro

Stem digitalt til Ældrerådsvalget i november

Alle borgere der er fyldt 60 år, og er tilmeldt digital post, får mulighed for at stemme digitalt til det kommende Ældrerådsvalg til november.

Ældrerådsvalget afholdes i perioden den 01. november 2017 – 21. november 2017. Ældrerådet har afsat midler til at valget, denne gang, kan afholdes både digitalt, -og med fysisk valgmateriale.

”Vi har ønsket at digitalisere Ældrerådsvalget, for at højne valgdeltagelsen, og gøre tilgængeligheden til både opstilling og selve valget lettere for borgerne”, udtaler formand for Ældrerådet Jette Norup

Hvis man har digital post, modtager man i første omgang kun valgmaterialet digitalt Men ønsker man at stemme pr. brev eller fysisk, er der mulighed for at ringe og anmode om dette. Kontaktoplysninger vil fremgå af det fremsendte materiale.

Er man ikke tilmeldt digitalt post, vil man automatisk modtage brev med stemmeseddel og kandidatliste. Materialet til begge valgformer udsendes sidst i oktober måned.

Der skal findes nye kandidater til Ældrerådet, hvorfor der afholdes opstillingsmøder i august og september måned. Alle opstillede kandidater skal være fyldt 60 år pr. 21. november 2017.

Opstillingsmøderne vil finde sted:

Karup, Seniorhuset, Gl. Banevej 6, den 29. august 2017, kl. 18.30 – 20.00
Bjerringbro, Dagcenter Oasen, Brogade 5, den 31. august 2017, kl. 18.30 – 20.00
Viborg, Borgerhuset Stationen, Ll. Sankt Hans Gade 7 , den 4. september 2017, kl. 18.30 – 20.00
Møldrup, Plejecenter Toftegården, Nygade 2, den 5. september 2017, kl. 16.00 – 17.30
Stoholm, Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, den 7. september 2017, kl. 16.00 – 17.30
Ørum, Tjelecenteret, Tjelevej 9, den 12. september 2017, kl. 16.00 – 17.30
Der er dog også mulighed for at registrere og præsentere sig elektronisk som kandidat på en valghjemmeside: Det digitale opstillingsmodul for kandidater er åbent fra den 15. august 2017 og indtil den 15. september 2017. Man kan opstille sig via sitet viborg.dk/aeldreraadsvalg.

Endeligt er der også mulighed for at sende en skriftlig henvendelse om opstillelse til Sekretariatet Job og velfærd på mail: js9@viborg.dk

Sidste frist for opstilling er den 15. september 2017 kl. 12.00.

Efter udsendelse af digitalt og fysisk valgmateriale, vil der blive afholdt orienteringsmøder på flere af kommunens plejecentre i perioden 31. oktober – 21. november 2017. På orienteringsmøder vil medlemmer af det nuværende ældreråd orientere om ældrerådets arbejde. Derudover vil udvalgsformand Mette Nielsen eller medlemmer fra Ældre- og sundhedsudvalget deltage på møderne.

Kommentarer