Møldrup

Politikere og landsbypedeller mødtes i Møldrup

Se billedserie Mandag havde Vibland sat landsbypedeller og folketingspolitikere stævne på ’Stationen’ i Møldrup. Formålet var at fortælle politikerne om successen bag landsbypedellerne samt diskutere muligheder og udfordringer i landdistrikterne generelt. I forgrunden ses Kristian Pihl Lorentzen. Bagved formand for Vibland, Lone Kastberg og til venstre for hende, Peter Juel-Jensen. De tre er flankeret af landsbypedeller fra hele kommunen. Foto: Gitte Hagsholm

Mandag lagde Venstrekollegerne, Kristian Pihl Lorentzen og Peter Juel-Jensen, vejen forbi Møldrup, hvor Vibland havde sat dem stævne med landsbypedeller fra hele kommunen. De to folketingspolitikere var på ‘road trip’ for at høre om udfordringer og muligheder i Landdistrikterne, og Vibland-successen med landsbypedellerne var kommet dem for øre.

Solen skinnede varmt fra en sommerblå himmel, da knapt 50 landsbypedeller fra Klejtrup, Skals, Ørum, Hvam, Stoholm, Rødding, Løvel og Møldrup mandag mødtes med Kristian Pihl Lorentzen og Peter Juel-Jensen, der ville høre noget om landdistrikter og landsbypedeller i særdeleshed.

Det er Vibland (Viborg Landsbysammensslutning) med formand Lone Kastberg, der havde stablet arrangementet på benene efter en henvendelse fra Kristian Pihl Lorentzen.

Vibland med formand Lone Kastberg som primus motor havde stablet mandagens møde med landsbypedellerne på plads efter en henvendelse fra Kristian Pihl Lorentzen. Foto: Gitte Hagsholm

Opstået af byfornyelse

Pedeller og politikere mødtes i byens nye foreningshus ‘Stationen’, der ligger i Møldrups bymidte, som gennem de senere år har gennemgået en omfattende renovering og forskønnelse.

Lone Kastberg fortalte om konceptet med landsbypedellerne, som netop tog sit udspring i byfornyelsen i Møldrup.

– Vi sidder her i byens nye flotte samlingssted, som er resultatet af en stor frivillig indsats; her er virkelig lagt mange frivillige landsbypedel-timer i et fantastisk samarbejde med borgerforeningen, som også skal tilskrives en meget stor del af æren for, at vi i dag har en flot landsby, fortalte hun i sin introduktion.

Landsbypedellerne, som i Møldrup kalder sig ‘Borgerlauget’, fik organiseret sig, blandt andet med udnævnelse af en ‘oldermand’, Lauritz Laustsen, som sørger for at samle tropperne.

– Vi er i dag 26 medlemmer i Borgerlauget. Det er mange, men så er vi også flere om opgaverne med at holde byen pæn, og vi nyder sammenholdet, fortalte han i sit indlæg.

Borgerlauget var blandt de tre nominerede til landdistriktsudvalgets Ildsjælepris ved landdistriktskonferencen i 2020.

– Her fik vi en flot andenplads, og det er vi meget stolte af, sagde oldermanden.

Netop den sociale dimension kom Lone Kastberg også ind på i indlægget om landsbypedellerne.

  Det resulterer i gode, sociale fællesskaber blandt vores ældre borgere, som også får frisk luft, mere motion og mere energi. Så det er slet ikke så tosset at være landsbypedel, pointerede hun.

Som led i byfornyelsen i Møldrup blev bustrafikken fjernet fra bymidten, og en gammel, misligholdt ventesal fik Borgerlauget lov at overtage. Den har de sat i stand og indrettet til opbevaring, værksted og værested; en base for deres aktiviteter.

Borgerlaugets ‘oldermand’, Lauritz Laustsen, præsenterede en folder, man har delt ud til borgerne i Møldrup. Den beskriver blandt andet hvilke opgaver, de løser, og det var noget mange af de andre landsbypedeller blev inspireret af. Foto: Gitte Hagsholm

Organisering

Siden Vibland blev stiftet i 2015 har det været en mærkesag at få struktureret, organiseret og udbredt konceptet med landsbypedeller overalt i kommunen. Med udgangspunkt i successen med Brugerlauget i Møldrup.

– Det er vigtigt for vores landsbyer, at de er indbydende og attraktive for at fastholde vores borgere, men også for at få flere til at tilvælge vores landsbyer, derfor har vi også gennem lang og vedholdende dialog med kommunen og landdistriktsudvalget fået skabt nogle gode rammer for landsbypedellerne, fortalte Lone Kastberg.

Vibland har blandt andet banet vejen for, at kommunen nu betaler for forsikring af landsbypedellerne, ligesom der også er oprettet en pulje, hvor landsbyerne kan søge midler til driften, for eksempel brændstof til maskiner.

– Så nu kan I trygt gå rundt og forskønne jeres landsbyer, sagde formanden og tilføjede:

– Vi har også en god dialog med forvaltningen om hvilke opgaver, de tager sig af og hvilke, I må og kan udføre, og det er vores erfaring, at der efterhånden er blevet et fint samarbejde mellem kommunens folk og landsbypedellerne rundt omkring.

Vibland forsyner desuden alle landsbypedeller med farvestrålende, grønne veste og caps, så de flittige frivillige samtidig er meget synlige i deres lokalsamfund.

– Lige nu er der landsbypedeller i cirka 20 landsbyer, og flere er på vej, og i Vibland er vi både glade og stolte over, at så mange engagerer sig i at være frivillig landsbypedel. Fordi I gør en forskel; sådan er det bare, fastslog Lone Kastberg over for forsamlingen.

Imponerede politikere

Efter indlæg af Lone Kastberg og Lauritz Laustsen, var først Peter Juel-Jensen og efterfølgende Kristian Pihl Lorentzen oppe at kommentere på indlæggene.

Ud over at rose hinandens indsats i forhold til landdistrikterne, så udtrykte begge folketingspolitikere beundring for det store arbejde, mange frivillige, og i denne sammenhæng særligt landsbypedellerne, lægger i at skabe gode rammer for deres lokalsamfund.

Peter Juel-Jensen påpegede, at rigtigt mange gerne vil have attraktive landsbyer, men at det er vigtigt, at man finder værdierne i sit eget lokalområde.

– I skal starte hos jer selv. Der er ikke en ‘one size fits all’-løsning for landsbyer, sagde han.

Alligevel var han imponeret over konceptet med landsbypedellerne, og han hæftede sig særligt ved, at man er lykkedes med at skabe nogle rammer for det frivillige arbejde.

– Det er en rigtig god idé med aftalen om forsikring. Her viser I jo vejen for mange, sagde han.

Peter Juel-Jensen sidder i folketingets udvalg for landdistrikter og øer. Han er bornholmer og valgt i Bornholms Storkeds.

– Landsbypedellerne kan noget, og det tager jeg med til Bornholm, sagde han.

Kristian Pihl Lorentzen ytrede også beundring for det målrettede arbejde med at organisere landsbypedellerne i en form, der kan bredes ud til alle landsbyer, og som andre kommuner, nu også er ved at få øjnene op for.

– Jeg er stolt over, at der er her, konceptet med landsbypedeller er fostret, sagde han og tilføjede:

– Landsbyer er nøjsomme, for de ved, at de i vid udstrækning skal løse opgaverne selv. I de store byer forventes det, at kommunen klarer ærterne.

Han påpegede i forlængelse heraf, at foreningslivet er trængt i mange små samfund:

– Der er mangel på frivillige til at løfte opgaverne, og her har vi som politikere en opgave, sagde han og nævnte som eksempel, hvordan lovgivning i forbindelse med blandt andet hvidvasksagen har affødt nogle rigide regler, der nu rammer små foreninger.

De to politikere var også inde på emner som nedrivningspuljer, cykelstier med mere. Emner som efterfølgende blev diskuteret flittigt ved bordene over en snitte, der blev skyllet ned med kaffe og vand.

Perspektiver

Med maverne fulde gik hele selskabet en tur ad Himmerlandsstien, forbi Brugerlagets værksted, et madpakkehus, aktivitetsparken og grønne områder, ud til en lille sø, der er anlagt i udkanten af byen. Altsammen resultater af byfornyelsen i Møldrup, der har høstet stor anerkendelse i det ganske land.

Undervejs blev der snakket flittigt, både mellem politikere og borgere, men i særdeleshed mellem de mange landsbypedeller, der udvekslede erfaringer og gode råd.

– Det har været en fantastisk dag. Jeg er meget glad for, at Kristian Pihl Lorentzen og Peter Juel-Jensen ville lægge vejen forbi, og det er meget positivt med deres respons. Det er vigtigt, at vi får politisk fokus på det enorme arbejde, vores frivillige gør ude i landsbyerne, siger Lone Kastberg.

Hun fortæller, at Vibland arbejder videre på at skabe et netværk mellem landsbypedellerne, hvor de kan dele erfaringer og viden.

– Vores store drøm er at lave en slags årlig landsbypedel-festival, men indtil videre har vi planlagt en workshop for landsbypedellerne til efteråret, og her kan både eksisterende og måske kommende landsbypedeller  deltage, fortæller Lone Kastberg og tilføjer:

– Den skal foregå et andet sted i kommunen. Det er nemlig vigtigt, at vi kommer rundt og besøger hinandens landsbyer og lokalområder. Så det glæder vi os rigtigt meget til.

Efter mødet på ‘Stationen’ var delegationen blandt andet omkring Borgerlaugets samlingssted, som er en gammel ventesal, landsbypedellerne fik lov at overtage brugen af. Her får Peter Juel-Jensen en snak om maskinparken, mens andre landsbypedellerne får sig en snak om opgaverne. Foto: Gitte Hagsholm
Mange af landsbypedellerne brugte dagen til at få en snak med politikerne. Foto: Gitte Hagsholm
Efter indlæg på ’Stationen’ i Møldrup gik turen ad Himmerlandsstien for at besigtige de mange fine resultater af byfornyelsen i Møldrup. Her havde de mange landsbypedeller god tid til at udveksle erfaringer og ideer fra deres frivillige arbejde. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer